ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • V. S. Seliukov Харківський національний університет внутрішніх справ
  • A. H. Vuima Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: глобалізація, міграція, іммігранти, міграційна політика, Європейський Союз, євроінтеграція

Анотація

Розглянуто основні нормативно-правові акти ЄС з питань регламентації міграційних процесів. Визначено основні напрямки еволюції міграційної політики ЄС та сформульовано основні принципи, на яких має ґрунтуватися міграційна політика України в умовах євроінтеграції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Пугачевська О. В. Дослідження інтеграційних проблем в Україні / О. В. Пугачевська, Н. М. Журавльова // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 1 (6). – С. 122–126.

Договор о создании Европейского Экономического Сообщества // Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы миграции. – М. : Междунар. орг. по миграции, 1994. – С. 278–284.

Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февр. 1992 г.) : с изм. и доп. от 13 дек. 2007 г. [Електронний ресурс]. – Неофіц. переклад. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029.

Дмитриев А. В. Миграция: конфликтное измерение / А. В. Дмитриев. – М. : Альфа-М, 2006. – 432 с.

Оврамець М. А. Діяльність керівних органів ЄС у сфері контролю міграцій / М. А. Оврамець // Проблеми міжнародних відносин. – 2013. – № 7. – С. 122–142.

Звьоздная Т. М. Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека / Т. М. Звьоздная // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 68. – С. 179–184.

Дейвис К. Право Европейского Союза / К. Дейвис. – Киев : Знання, 2005. – 406 с.

Старинська Т. Проблеми операціоналізації понять у контексті дослідження міграції населення [Електронний ресурс] / Тетяна Старинська // Освіта регіону. – 2010. – № 3. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/293.

Алмаші М. Правове регулювання міграції в України / Мирослав Алмаші // Міграція і толерантність в Україні : зб. ст. / [за ред. Ярослава Пилинського]. – Київ : Стилос, 2007. – С. 75–82.

Міграційна політика: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire Європейського Союзу [Електронний ресурс] / М-во юстиції України, Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ, 2009. – 178 с. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/file/23507.

Варкентин А. Миграционный кризис – проверка на прочность для Шенгена [Електронний ресурс] / Александр Варкентин // Deutsche Welle (DW) : [сайт]. – 13.11.2015. – Режим доступу: http://dw.com/p/1H4ot.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Seliukov, V. S. і Vuima, A. H. (2018) «ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 126-135. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/162 (дата звернення: 24Лютий2020).
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО