Проблеми формування національної армії в УНР (березень 1917 – квітень 1918 рр.)

Ключові слова: Українська Центральна Рада, Українська Народна Республіка, Український генеральний військовий комітет, українізація, армія, народна міліція, військове управління.

Анотація

Досліджено основні етапи та напрями національного військового будівництва доби Української Центральної Ради. Зазначено, що Лютнева революція 1917 року стала своєрідним каталізатором, який прискорив демократичні процеси в російській армії, дав поштовх стихійній українізації військових частин. З’ясовано позитивні т негативні наслідки демократизації та українізації армії, та ставлення керівництва УЦР до цих процесів і до створення національної армії. Охарактеризовано другий етап військового будівництва в Української Народної Республіці. Проаналізовано досвід формування національного війська в УНР. Зроблено висновок, що гарантом політичної, економічної, культурної незалежності держави має бути боєздатна, добре організована, належним чином озброєна армія, яка спирається на підтримку народу та захищає незалежність і територіальну цілісність України.

Посилання

Мироненко О. Л. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. Київ : Ор-Дана, 1995. 328 с.

Семененко В. І., Радченко Л. О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. Харків : Торсінг, 2000. 496 с.

Історія державності України : експеримент. підруч./О. М. Бандурка, В. А. Греченко, О. Н. Ярмиш та ін. ; за заг. ред. О. М. Бандурки, О. Н. Ярмиша. – Харків: Одіссей, 2004. 608 с.

[Постанови першого Українського військового з’їзду 5, 6, 7 і 8 травня (мая) у Києві]. Вісті з Української Центральної Ради. 1917. № 7. С. 1–2.

Логвиненко И. А. Политическая деятельность Украинской Центральной Рады. Глобино : Полиграфсервис, 2000. 96 с.

Історія держави і права України: у 2 т. Т. 2/В. Д. Гончаренко, О. Л. Копиленко, Б. Й. Тищик та ін.; за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. Харків : Ін Юре, 2003. 580 с.

Опубліковано
2018-12-03

Розділ
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА