Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України

Ключові слова: поліція, Україна, підготовка кадрів, міжнародне співробітництво, досвід, поліцейська освіта, стандарти підготовки, модель підготовки поліцейських, протидія злочинності.

Анотація

Досліджено стан сучасної системи підготовки кадрів для Національної поліції України. Визначено, що міжнародне співробітництво в галузі підготовки поліцейських кадрів є новим перспективним напрямком міжнародної взаємодії у сфері протидії злочинності. Встановлено, що в сучасних умовах швидкого розвитку інтеграційних процесів у світі та значного зближення країн у різних сферах суспільного життя виникає потреба вчити поліцейських працювати в умовах інтенсивного розвитку міжнародного співробітництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Сокуренко В. В. Сфера оборони України: адміністративно-правове регулювання: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 544 с.

Комзюк А. Т. Сучасний стан та шляхи удосконалення наукового забезпечення роботи з персоналом в ОВС // Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах: матеріали наук.-практ. конф., 27 листоп. 2008 р., м. Харків/МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ; за ред. А. Т. Комзюка та М. І. Іншина. Харків, 2008. С. 9–14.

Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Урядовий кур’єр. 2015. 12 груд.

Про затвердження положення про Міністерство внутрішніх справ України: постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF (дата звернення: 25.08.2016).

Про Стратегію національної безпеки України: указ Президента України від 12.02.2007 № 105/2007 // База даних «Законодавство України/Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007 (дата звернення: 25.08.2016).

Безпалова О. І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави: монографія. Харків: НікаНова, 2014. 544 с.

Чернєй В. В. Актуальні проблеми реформування системи освіти МВС України в контексті європейських стандартів. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 4. С. 3–16.

Ануфрієв М. І., Бандурка О. М., Ярмиш О. Н. Вищий заклад освіти МВС України: наук.-практ. посіб. Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. 369 с.

Зозуля Є. В. Підготовку сучасного правоохоронця – на рівень європейських стандартів. Віче. 2014. № 4. С. 20–22.


Переглядів анотації: 11
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Sokurenko, V. (2018) Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 11-19. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/89 (Accessed: 21Квітень2019).