РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ У 1920-ТІ РОКИ

  • V. A. Grechenko Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: дорожній рух, міліція, автомобільний транспорт, регулювання

Анотація

Розглянуто основні аспекти становлення системи організації регулювання дорожнього руху в добу непу в Україні, показано роль міліції у цьому процесі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Шевченко А. Є. Правові засади діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині ХХ ст. : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Шевченко Анатолій Євгенійович. – Київ, 2007. – 42 с.

Чернуха О. В. Формування та діяльність органів внутрішніх справ Харківщини в роки непу (1921–1929 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Чернуха Олександр Васильович. – Харків, 2012. – 162 с.

Туренко А. Н. Из истории развития организации дорожного движения / А. Н. Туренко, Е. А. Коваль // Автомобильный транспорт. – 2006. – № 19. – С. 7–10.

Бандурка О. М. Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок ХVІІІ – 1917 р.) : [монографія] / О. М. Бандурка, В. А. Греченко, О. Н. Ярмиш. – Харків : Золота миля, 2012. – 616 с.

Из истории правил дорожного движения [Електронний ресурс] // Отдел ГИБДД УМВД России по городу Брянску : [сайт]. – Режим доступу: http://гибддбрянск.рф/istoriya-gai-gibdd/2341-iz-istorii-pravil-dorozhnogo-dvizheniya.

Алеева С. По каким правилам ездили в СССР [Електронний ресурс] / Светлана Алеева // Автовзгляд : [интернет-журн.] / Газ. «МКмобиль». – 2 дек. 2014 г. – Режим доступу: http://www.avtovzglyad.ru/article/2014/12/02/615299-po-kakim-pravilam-ezdili-v-sssr.html.

Соловьев Г. М. Пособие по правилам движения автотранспорта / Г. М. Соловьев, Д. Н. Иванов. – М. : Воен. изд-во М-ва обороны Союза ССР, 1957. – 280 с.

Заворицкий Ю. История ПДД [Електронний ресурс] / Юрий Заворицкий // Автоцентр. – 2002. – № 6. – Режим доступу: http://www.autocentre.ua/ac/practice/road-patrol/istoriya-pdd-2367.html.

Державний архів Харківської області, ф. Р. 563, оп. 1, спр. 305-а, арк. 11.

Логиновский О. В. Развитие подходов к управлению и организации движения транспорта в крупных городах / О. В. Логиновский, А. А. Шинкарев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – 2014. – Т. 14, № 4. – С. 51–57.

Воложинский В. Камни, каплицы, верстовые столбы: история дорожных знаков в Беларуси [Електронний ресурс] / Владимир Воложинский // Новости : NEWS.OPEN.BY [сайт]. – 20 нояб. 2014 г. –. http://www.open.by/country/133416.

О дорожном хозяйстве и автомобильном деле в Союзе ССР : постановление ЦИК и СНК СССР от 28 нояб. 1928 г. // Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик. – 1929. – № 6. – Ст. 52.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1, оп. 6, спр. 526, арк. 11.

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Grechenko, V. A. (2018) «РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ У 1920-ТІ РОКИ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 96-102. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/157 (дата звернення: 24Лютий2020).
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають