ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО В УМИСНОМУ ВБИВСТВІ З ХУЛІГАНСЬКИХ МОТИВІВ

  • R. K. Bichurin Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: допит, умисне вбивство, хуліганський мотив, криміналістична тактика, розслідування вбивств

Анотація

На підставі аналізу практики органів досудового слідства, наукової літератури розглянуто основні положення тактики проведення допиту підозрюваного під час розслідування умисних вбивств із хуліганських мотивів. Виокремлено й охарактеризовано типові ситуації допиту підозрюваного у вчиненні цієї категорією злочинів. Запропоновано рекомендації щодо застосування тактичних прийомів допиту в безконфліктній та конфліктній ситуаціяхю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва : монографія / А. Ф. Волобуєв. – Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 336 с.

Янковий М. О. Генезис поняття та сутність допиту / М. О. Янковський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 5. – С. 185–187.

Тактика допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых : учеб.-практ. пособие / А. В. Бачиева, С. Н. Веренич, А. Н. Виноградова, К. И. Сотников. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 40 с.

Кримінальний процес : підручник / [Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грушевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2013. – 824 с.

Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии : учеб. пособие / Н. И. Порубов. – М. : БЕК, 1998. – 208 с. 6. Ушаков Д. Н. Темперамент // Толковый словарь Ушакова [Електронний ресурс] / Ушаков Дмитрий Николаевич. – Режим доступу: http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=76641.

Кони А. Ф. Память и внимание. Из воспоминаний судебного деятеля / А. Ф. Кони. – СПб. : Полярная звезда, 1992. – 77 с.

Процессуальный порядок и тактика проведения допроса : учеб.-метод. пособие / сост. Т. Г. Алексеева, О. А. Кравченко. – Хабаровск : Дальневост. ин-т повышения квалификации ФСКН России, 2009. – 63 с.

Васильев А. Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / А. Н. Васильев, Л. М. Карнеева. – М. : Юрид. лит., 1970. – 208 с.

Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей : науч.-практ. рук. / А. Р. Ратинов. – М : Юрлитинформ, 2001. – 352 с.

Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии / Г. Г. Доспулов. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 192 с.

Коновалов Е. Ф. Криминалистика. Криминалистическая тактика : учеб. пособие / Е. Ф. Коновалов. – М. : МГИУ, 1999. – 222 с.

Соловьев А. Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии / А. Б. Соловьев. – М. : Юрлитинформ, 2002. – 192 с.

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Bichurin, R. K. (2018) «ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО В УМИСНОМУ ВБИВСТВІ З ХУЛІГАНСЬКИХ МОТИВІВ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 38-45. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/149 (дата звернення: 24Лютий2020).
Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ