Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект

  • O. S. Pronevych Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: адаптація законодавства, acquis communautaire, приблизна адекватність законів, апроксимація, гармонізація законодавства, пріоритетні сфери адаптації законодавства.

Анотація

Осмислено доктринально-правовий компонент складного феномена адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Особливу увагу приділено з’ясуванню характерних ознак адаптації законодавства, аналізу нормативно-правових засад наближення законодавства України до acquis communautaire, характеристиці апробованих моделей адаптації законодавства та з’ясуванню прикладного значення адаптації законодавства у пріоритетних сферах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/ Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Про засади внутрішньої та зовнішньої політики: закон України від 01.072010 № 2411-VI // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: від 14.06.1994 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012.

Національна індикативна програма 2007–2010 // Європейський простір: сайт. URL: https://eu.prostir.ua/data?q=235212&t=1.

Національна індикативна програма на 2011–2013 рр. // Європейський простір: сайт. URL: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_ua/2011_enpi_nip_ukraine_uk.pdf.

Щодо тимчасового застосування міжнародного договору: лист М-ва закордон. справ України від 30.11.2015 № 72/14-612/1-2980 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2980321-15.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: указ Президента України від 11.06.1998 № 615/98 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98.

Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1999 № 1496 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1496-99-п.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: закон України від 18.03.2004 № 1624-ІV // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15.

Рабінович М. Гармонізація законодавства України та ЄС: теоретичний аспект // Pravotoday.in.ua: юрид. портал. URL: http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/publications/pub-466.

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-р.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Pronevych, O. (2018) Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 59-69. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/99 (Accessed: 22Квітень2019).

Розділ
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Найпопулярніші статті одного і того ж автора (ів)