Смертна кара у Давньому Римі

Ключові слова: Давній Рим, республіка, імперія, Закони ХІІ таблиць, злочин, принцип таліона, система покарань, смертна кара, раб, громадянин

Анотація

Досліджено процес становлення та розвитку одного з основних видів покарання у Давньому Римі - смертної кари. Показано, що вища міра покарання за порушення звичаїв, традицій та законів була розповсюджена у Давньому Римі. У період республіки, коли зберігались пережитки родового ладу, смертна кара поширювалась на усі верстви суспільства. За часів існування імперії покарання смертю застосовувалося здебільшого проти залежних верств населення і лише у виняткових випадках - проти тих, хто мав римське громадянство. Зроблено висновок, що у Давньоримській державі вищій мірі покарання надавали особливого значення. Але якщо в республіканський період її історії смертна кара вважалась одним із дієвих заходів, що здатний консолідувати тогочасне суспільство, то у період імперії покарання смертю стало видовищем та однією з передумов його розпаду.

Посилання

Логинов О. Казни мира. Древний Рим // МИРТЕСЕН: сайт. URL: http://nethistory.su/blog/43164669678/Kazni-mira.-Drevniy-Rim.

Поликарпова Н. А. Идея смерти как наказания в древнеримской юридической традиции. Ярославский педагогический вестник. 2011. № 3, т. 1 (Гуманитарные науки). С. 72–75.

Хрестоматия по истории древнего мира/под ред. В. И. Кузищина. М.: Высш. шк., 1987. 431 с.

Хрестоматия по истории древнего мира/под. ред. С. Л. Утченко. М. : Изд-во Социэкгиз, 1962. 675 с.

Культура Древнего Рима: в 2 т. Т. 2/под. ред. Е. С. Голубцовой. М. : Наука, 1985. 628 с.

Власенко С. И. Отражение представлений о почетной и унизительной смерти в древнеримской практике наказаний // Концепт. 2015. Т. 8. С. 216–220. URL: http://e-koncept.ru/2015/65044.htm.

Тираспольский Г. И. Беседы с палачом. Казни, пытки и суровые наказания в Древнем Риме. М.: Интрада, 2003. 192 с.

Хёфлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима. М.: Мысль, 1992. 270 с.

Сергеенко М. Е. Жизнь Древнего Рима: очерки быта. М.; Л.: Наука, 1964. 336 с.

Омельченко О. А. Римское право: учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ТОН – Остожье, 2000. 208 с.

Опубліковано
2018-12-03

Розділ
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА