Поняття та класифікація повноважень Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Ключові слова: Департамент кіберполіції, кіберполіція, компетенція, повноваження, класифікація повноважень.

Анотація

Окреслено етимологію правової категорії «повноваження». Зроблено висновок про її взаємозалежність із терміном «компетенція». Досліджено положення нормативно-правових актів на предмет висвітлення повноважень Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Наведено класифікацію повноважень Департаменту кіберполіції Національної поліції України з урахуванням основних напрямів діяльності досліджуваного органу державної влади. Сформульовано авторське визначення терміна «повноваження Департаменту кіберполіції Національної поліції України».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. V. Bereza, Харківський національний університет внутрішніх справ

Аспірант.

Посилання

Busel V.T. (compositor and chief ed.), 2009. Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language [Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoyi movy]. Kyiv; Irpin: Perun. P. 1000.

Vinnik O.V., 2014. Повноваження штабних підрозділів органів внутрішніх справ [Povnovazhennia shtabnykh pidrozdiliv orhaniv vnutrishnikh sprav]. Forum prava – Forum of law, [online] No. 4, pp. 38-42. Available at http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_4_9 [Accessed 15 November 2018].

Pronevych O.S., 2018. Повноваження Національної поліції України: доктринально-правовий вимір [Powers of the National Police of Ukraine: Doctrinal and Legal Dimension]. Žurnal shìdnoêvropejsʹkogo prava – The Journal of Eastern European Law, No. 48, pp. 24-35. Available at http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/pronevych_48.pdf [Accessed 15 November 2018].

Galavan Z.S., 2009. Peculiarities of legal regulation of investigators’ work in internal affairs agencies as a subjects of labour law of Ukraine [Osoblyvosti pravovoho rehulivannia pratsi slidchykh OVS yak subiektiv trudovoho prava Ukrainy]. Abstract of C.Sc. (Ph.D.) dissertation. Kharkiv National University of Internal Affairs.

Banchuk O.A. (ed.), 2013. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство [Status politsii: mizhnarodni standarty i zarubizhne zakonodavstvo]. Kyiv: Moskalenko O.M.

Lemesh D.L., 2016. Адміністративні повноваження працівника поліції як основа його правового статусу [Administratyvni povnovazhennia pratsivnyka politsii yak osnova yoho pravovoho statusu]. Naukovij vìsnik publìčnogo ta privatnogo prava – Scientific journal of public and private law, Iss. 2, part 1, pp. 103-107.


Переглядів анотації: 51
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Bereza, V. (2018) Поняття та класифікація повноважень Департаменту кіберполіції Національної поліції України, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 82(3), pp 30-39. doi: 10.32631/v.2018.3.03.

Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО