Про розуміння доведення в англо-американському праві

Ключові слова: доведення, логічне доведення, юридичне доведення, англо-американське право, Юридичний словник Блека.

Анотація

Розвідку присвячено експлікації розуміння доведення в англо-американському праві через дослідження його еволюції і сучасного стану. Для досягнення цієї мети виконано порівняльний аналіз споріднених фрагментів низки видань Юридичного словника Блека. З’ясовано осердя кластера понять і відповідних термінів, у яких розуміється та висловлюється доведення. Показано, що він сформувався і розвивається щонайменше у трьох вимірах: логічному, юридичному та риторичному. Якщо наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століття у цьому кластері превалювало те, що лежить у логічному і юридичному вимірах, то з другої половини минулого століття спостерігається експансія змісту риторичного виміру через, принаймні, часткове витискування логічного.

Біографія автора

O. V. Tiaglo, Харківський національний університет внутрішніх справ

Доктор філософських наук, професор.
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.

Посилання

Budylin S.L., 2014. Internal persuasion or balance of probabilities? Standards of evidence in Russia and abroad [Vnutrennee ubezhdenie ili balans veroyatnostei. Standarty dokazyvaniya v Rossii i za rubezhom]. Bulletin of the Highest Arbitration Court of Russian Federation, No 3, pp. 25-57.

Stepanenko V.V., 2017. Standards of proof in criminal procedure in the United Kingdom [Standarty dovedennia u kryminalnomu sudochynstvi Spoluchenoho Korolivstva]. Forum Prava – Forum of Law, [online] No 1, pp. 171-174. Available at http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_1_30.pdf [Accessed 20 September 2018].

Tiaglo А.V., 2018. About standards of proof [O standartah dokazatel`stva]. Forum Prava – Forum of Law, [online] No 1, pp. 88-94. http://doi.org/10.5281/zenodo.1239007.

Black H.C., 1891. A Dictionary of Law. St. Paul, Minn.: West Publishing Co.

Black H.C., 1910. A Law Dictionary. 2-nd ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co.

Hornby A.S., 1995. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 5-th ed. Oxford e.a.: Oxford University Press.

Collins Concise Dictionary, 1995. Rev. 3-rd ed. Glasgow: HarperCollins Publishers.

Aristotel`, 1978. Topics [Topica]. In: Aristotel`. Works [Tvory]. Vol. 2. Moscow: Mysl`. Pp. 347-531.

Black H.C., 1933. Black’s Law Dictionary. 3-rd ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co.

Black H.C., 1968. Black’s Law Dictionary. Rev. 4-th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co.

Black H.C., 1979. Black’s Law Dictionary. 5-th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co. (Eds: J.R. Nolan, M.J. Connolly).

Black H.C., 2009. Black’s Law Dictionary. 9-th ed. St. Paul, Minn.: Thomson Reuters. (Ed.: B.A. Garner).

Black H.C., 1990. Black’s Law Dictionary. 6-th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co. (Ed.: J.R. Nolan).

Black H.C., 1999. Black’s Law Dictionary. 7-th ed. St. Paul, Minn.: West Group. (Ed.: B.A. Garner).

Опубліковано
2018-11-30

Розділ
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА