Дослідження професором П. П. Цитовичем (1843–1913) цивільно-правових відносин доби Київської Русі

Ключові слова: історія права, П. П. Цитович, Київська Русь, Руська Правда, сімейно-шлюбні відносини, спадкове право.

Анотація

Проаналізовано творчий доробок професора Харківського, Київського, Одеського та Петербурзького університетів П. П. Цитовича стосовно деяких аспектів права Київської Русі. Основну увагу приділено його науковим поглядам щодо сімейно-шлюбних відносин і спадкового права в давньоруському законодавстві та порівнянню положень дослідження вченого з думками інших істориків права тих часів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. A. Grechenko, Харківський національний університет внутрішніх справ

Доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.

Посилання

Chubinskii M.P. and Bagalei D.I. (eds), 1908. Law Faculty of Kharkiv University for the first one hundred years of its existence (1805-1905) [Yuridicheskii fakul`tet Khar`kovskogo universiteta za pervye sto let ego sushchestvovaniya (1805-1905)]. Kharkiv: Pechatnoe delo. Pp. 78-91.

Tsitovich P., 1870. Initial moments in the history of Russian law of inheritance [Iskhodnye momenty v istorii russkogo prava nasledovaniya]. Kharkiv: Universitetskaya tipografiya.

Rectors of the University [Rektory universiteta]. [online] V. N. Karazin Kharkiv National University. Available at http://www.univer.kharkov.ua/ru/general/our_university/rectors [Accessed 10 October 2018].

Slivitskii V., 1908. Tsitovich, Petr Pavlovich. In: Chubinskii M.P. and Bagalei D.I. (eds). Law Faculty of Kharkiv University for the first one hundred years of its existence (1805-1905). Kharkiv: Pechatnoe delo. P. 199.

Tsitovich (Petr Pavlovich), 1903. In: Andreevskii I.E. (ed.). Encyclopedic dictionary [Entsiklopedicheskii slovar`]. Vol. 38: Censorial Committee – Man [Tsenzurnyi komitet – Chelovek]. St. Petersburg: Tip. Brokgauza i Efrona. Pp. 243-244.

Samoilenko O.O. and Usenko I.B., 2013. Tsitovych Petro Pavlovich. In: Smolii V.A. et al (eds). Encyclopedia of history of Ukraine [Entsyklopediia istorii Ukrainy]: in 10 vols. Vol. 10. Kyiv: Naukova dumka. Pp. 408-409.

Tsitovich Petr Pavlovich. [online] Wikipedia. Last edited 2 June 2018. Available at https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 [Accessed 10 October 2018].

Bandurka O.M. and Grechenko V.A., 2017. Research of international treaties of Kievan Rus of the Х century made by V. V. Sokolskyi [Doslidzhennia V. V. Sokolskym mizhnarodnykh dohovoriv Kyivskoi Rusi Х st.]. Suprematia dreptului, No. 4, p. 5-12.

Belyaev I.D., 1858. On inheritance without a testament, according to ancient Russian laws, before the Code of laws of tsar Aleksei Mikhailovich [О nasledstve bez zaveshchaniya, pо drevnim russkim zakonam, dо Ulozheniya tsarya Alekseya Mikhailovicha]. Moskow: Universitetskaya tipohrafiya. Pp. 8, 13.

Lakier A.B., 1848. On patrimonial estate and landed property [О votchinakh i pomest`yakh]. St. Petersburg: Tipografiya knizhnogo magazina I. Krasheninnikova. Pp. 156.

Nikol`skii V., 1859. On the origin of inheritance in the most ancient Russian law. Historical discourse [O nachalakh nasledovaniya v drevneishem russkom prave. Istoricheskoe rassuzhdenie]. Moscow: Universitetskaya tipografiya.

Sokol`skii V.V., 1870. About agreements of Russians with Greeks [О dogovorakh russkikh s grekami]. Universitetskie izvestiya, No. 1.

Vladimirskii-Budanov M.F., 1907. Review of the history of Russian law [Obzor istorii russkogo prava]. 5th ed. Kyiv: Lito-tipografiya Tovarishchestva I. N. Kushnerev i Kо.

Nevolin K., 1851. History of Russian civil laws [Istoriya rossiiskikh grazhdanskikh zakonov]. Vol. 3. St. Petersburg: Tipografiya Imperatorskoi Akademii Nauk.

Stanislavskii A., 1855. Research about the origin of property relations in the most ancient monuments of Russian legislation [Issledovanie o nachale imushchestvennykh otnoshenii v drevneishykh pamyatnikakh russkogo zakonodatel`stva]. Kazan`: Izdatel`stvo knigoprodavtsa Ivana Dubrovina. P. 4.

Rozhdestvenskii N., 1839. Historical statement of Russian legislation about inheritance [Istoricheskoe izlozhenie russkogo zakonodatel`stva о nasledstve]. St. Petersburg: Tipografiya N. Grecha. Pp. 12, 34–35.


Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати

Найпопулярніші статті одного і того ж автора (ів)