ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

  • O. O. Diakova Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: правова культура, поліцейські, реформування МВС, професійна правова культура

Анотація

Розглянуто питання формування правової культури поліцейських. Особливу увагу приділено умовам формування правової культури у складний для України період формування демократичної європейської країни. Проведено порівняльний аналіз процесу формування правової культури поліцейських в Україні та за радянських часів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Чернєй В. В. Реформування ОВС: сучасний стан та перспективи / В. В. Чернєй // Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України : матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 12 берез. 2015 р.) Ч. 1. – Київ, 2015. – C.4–7.

Концептуальні підходи до реформування органів внутрішніх справ як складової правоохоронної системи та сектору безпеки та оборони України : інформац.-аналіт. матеріали до Круглого столу «Концептуальні підходи до реформування МВС у контексті загальнонаціонального плану реформ», 16 квіт. 2015р. / Центр Разумкова. – Київ : [б.в., б.р.]. – 2015. – 56 с.

Сурков К. В. Повышение правовой культуры среди юристов в судебных и правоохранительных органах России / К. В. Сурков // Право и безопасность. – 2011. – № 1 (38). – С. 71–73.

Сливка С. С. Професійна культура працівника міліції : монографія / С. С. Сливка. – Львів : Вільна Україна, 1995. – 95 с.

Теория государства и права : учеб. пособие : конспект лекций в схемах и определениях / под ред. Л. В. Смирнова. – М. : Книж. мир, 2004. – 309 с.

Попадинець Г. Правова культура як важливий елемент правової культури України [Електронний ресурс] / Г. Попадинець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 782 : Юридичні науки. – 2014. – С. 123–128. – Режим доступу: http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/25.pdf.

Козюбра М. Право як явище культури / М. Козюбра // Право та культура: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 трав. 1997 р. – Київ : МП «Леся», 1997. – С. 28–30.

Нечипоренко А. Нормотворча діяльність у правовій державі [Електронний ресурс] / Антон Нечипоренко // Публічне право. – 2012. – № 4 (8). – С. 375–381. – Режим доступу: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/8/Nechypurenko.pdf.

Болдырева М. Г. Правовая культура : лекция / М. Г. Болдырева ; Моск. юрид. ин-т. – М. : МЮИ, 1998. – 35 с.

Романова А. Правомірна поведінка як умова самоствердження людини / А. Романова // Юридичний вісник.  2014.  № 6.  С. 91–95.

Черданцев А. Ф. Толкование права и договора / А. Ф. Черданцев. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 381 с.

Петров А. В. Юридическое образование как элемент правовой культуры общества / А. В. Петров, М. К. Горбатова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2007. – № 3. – С. 175–182.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Diakova, O. O. (2018) «ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 189-199. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/170 (дата звернення: 22Лютий2020).
Розділ
ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ