КОНТРАКТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

  • O. V. Khudiakova Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: контракт, поліцейський, поліція, трудовий договір, служба, угода, працівник

Анотація

Розглянуто проблеми правового регулювання застосування контракту про проходження служби в Національній поліції України. Визначено відмінність трудового договору від контракту. Вказано, що контракт є видом строкового трудового договору. Подано авторське визначення поняття «контракт про проходження служби в поліції», а також визначено особливості контракту про проходження служби в Національній поліції України. Надано пропозиції щодо вдосконалення відповідного законодавства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Трудове право України : навч. посіб. для студентів юрид. спец. ВНЗ / [П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, В. Я. Козак та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – Київ : Ін Юре, 2003. – 536 с.

Прокопенко В. І. Співвідношення понять «трудовий договір» і «контракт» у трудовому праві України / В. І. Прокопенко // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3. – С. 109–117.

Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин / П. Д. Пилипенко. – Київ : Знання, 2003. – 146 с.

Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – Київ : АСК, 2002. – 1024 с.

Мельник К. Ю. Проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів : монографія / К. Ю. Мельник. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 360 с.

Трудовое право : учебник / под ред. О. В. Смирнова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ПРОСПЕКТ, 1998. – 448 с.

Яценко Т. П. Правове регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яценко Тамара Петрывна. – Київ, 2012. – 18 с.

Сільченко С. О. Строковий трудовий договір : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сільченко Сергій Олександрович. – Харків, 2001. – 20 с.

Дуюнова О. М. Угоди про працю за трудовим законодавством України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дуюнова Оксана Миколаївна. – Київ, 2004. – 194 с.

Боханова І. А. Строковий трудовий договір за законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Боханова Ірина Анатоліївна. – Київ, 2014. – 20 с.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Khudiakova, O. V. (2018) «КОНТРАКТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 176-183. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/168 (дата звернення: 28Лютий2020).