ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ВНАСЛІДОК ЇХ ВИКУПУ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ

  • I. V. Kyryeyeva Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: право власності на землю, право землекористування, припинення прав на землю, суспільні потреби у земельній ділянці, відчуження земельних ділянок, порядок припинення прав на землю

Анотація

Виконано аналіз окремих елементів механізму примусового викупу земельних ділянок для суспільних потреб. Запропоновано доповнити перелік суспільних потреб, для задоволення яких можливий викуп земельних ділянок, необхідністю виконання державою своїх міжнародних зобов’язань. Акцентовано увагу на необхідності внесення змін до законодавства – зобов’язати власника земельної ділянки, який отримав належним чином оформлене повідомлення про викуп земельної ділянки, повідомити орендаря про викуп відповідної орендованої земельної ділянки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Головня І. Я. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності як підстава припинення права власності на земельну ділянку : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Головня Ірина Яківна. – Одеса, 2015. – 23 с.

Марчук М. П. Особливості вилучення земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності / М. П. Марчук // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 253–255.

Суєтнов Є. П. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Суєтнов Євгеній Павлович. – Харків, 2012. – 195 с.

Земельний кодекс України : закон України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

Рябов А. А. Предоставление и изъятие земель по советскому праву / А. А. Рябов. – Казань : Казан. ун-т, 1972. – 89 с.

Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності : закон України від 17 листоп. 2009 р. № 1559-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

Тарасюк Борис: «Зовнішня політика має бути виважена і передбачувана, а дипломатія – професійна» : [інтерв’ю] / Борис Тарасюк // Голос України. – 1999. – № 19. – С. 4–5.

Носік В. В. Право власності на землю Українського народу : монографія / В. В. Носік. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

Андрейцев В. І. Правовий режим землі як основного національного багатства (Коментар до ч. 1 ст. 1 Земельного кодексу України) / В. І. Андрейцев // Законодавство України : наук.-практ. комент. – 2002. – № 4. – С. 15–26.

Про затвердження Типового договору оренди землі : постанова Кабінету Міністрів України від 3 берез. 2004 р. № 220 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 9. – Ст. 527.

Про оренду землі : закон України від 6 жовт. 1998 р. № 161-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46–47. – Ст. 280.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Kyryeyeva, I. V. (2018) «ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ВНАСЛІДОК ЇХ ВИКУПУ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 170-176. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/167 (дата звернення: 28Лютий2020).