ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА У СПРАВАХ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОСПОРЮВАННЯ БАТЬКІВСТВА

  • T. S. Suprun Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: висновок експерта, оспорювання батьківства, визнання батьківства, судова експертиза, докази, доказування, оцінка доказів судом, допустимість доказів, належність доказів, достовірність доказів

Анотація

На підставі аналізу судової практики у справах про визнання та оспорювання батьківства досліджено значення висновку експерта як засобу доказування. Розкрито особливості оцінки висновку експерта судом під час розгляду таких справ. Підсумовано, що хоча висновок експерта не має для суду наперед установленого значення й оцінюється у сукупності з іншими доказами, тут він має вирішальне значення, оскільки предмет доказування у цих справах має біологічну природу, а обставини справи, на які посилаються сторони в обґрунтування своїх позовних вимог, не є очевидними.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Мохов А. А. Правила допустимости доказательств в гражданском процессе России и их применение в судебной практике / А. А. Мохов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2002. – № 11. – С. 26–29.

Мохов А.А. Специфика экспертного заключения как судебного доказательства / А. А. Мохов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2003. – № 9. – С. 35–38.

Паліюк В. П. Оцінка висновків експерта судом при розгляді цивільних справ / В. П. Паліюк // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів засідання «круглого столу», присвяч. 85-річчю створення Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (11–12 листоп. 2008 р.). – Харків : [ХНДІСЕ, 2008]. – С. 114–119.

Рыжов К. В. Оценка заключения эксперта судом в гражданском процессе / К. В. Ріжов // Известия вузов. Правоведение. – 2009. – № 4 (285). – С. 29–36.

Сахнова Т. В. Экспертиза в суде по гражданским делам : учеб.-метод. пособие / Т. В. Сахнова. – М. : БЕК, 1997. – 278 с.

Ус И. И. Особенности оценки заключения эксперта / И. И. Ус // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2008. – Вип. 8. – С. 57–65.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Suprun, T. S. (2018) «ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА У СПРАВАХ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОСПОРЮВАННЯ БАТЬКІВСТВА», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 161-169. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/166 (дата звернення: 22Лютий2020).