ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

  • A. Y. Kruhlova Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: оцінювання, мета, діяльність, ефективність, органи і установи виконання покарань

Анотація

Досліджено наукові підходи до визначення мети оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань, розглянуто співвідношення термінів «ефективність», «результативність», «якість» і досягнення мети оцінювання. Надано авторське визначення мети оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань.

Наголошено, що оцінювання діяльності державного органу як досить складний і важливий процес має здійснюватися постійно і на всіх етапах реалізації державної політики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Оболенській О. Ю. Державна служба : підручник / О. Ю. Оболенській. – Київ : КНЕУ, 2006. – 472 с.

Селезньов А. М. Формування системи оцінки діяльності органів управління сільськими територіями / А. М. Селезньов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2013. – Вип. 181 (1). – С. 161–165.

Державна політика: аналіз та механізми її впровадження в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. У. А. Ребкала, В. В. Тертички. – Київ : Вид-во НАДУ, 2000. – 232 с.

Грабовський В. А. Оцінка діяльності службовців як шлях підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Грабовський В. А., Мустафаєва У. С. // Державне управління: теорія та практика. – 2011. – № 1. – 6 с. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Grabovskiy.pdf.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. допов. та CD) / уклад. и голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2007. – 1736 с.

Приходченко Л. Щодо сутності поняття «ефективність» в системі демократичного врядування / Людмила Приходченко // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса, 2007. – Вип. 3 (31). – С. 57–65.

Данн В. Н. Державна політика: вступ до аналізу / Вільям Н. Данн ; [пер. з англ. Г. Є. Краснокутського ; наук. ред. М. О. Баймуратов]. – Одеса : Брахва, 2005. – 504 с.

Савчук В. П. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / В. П. Савчук. – Київ : Наук. думка, 2003. – 300 с.

Петренко О. Методики оцінювання рівня відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Оксана Петренко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 10/2010. – Вип. 4 (7). – С. 192–201. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Dums/2010_4/10posmsu.pdf.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Kruhlova, A. Y. (2018) «ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 110-116. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/160 (дата звернення: 22Лютий2020).
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО