ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

  • O. O. Yukhno Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, сучасні інформаційні технології, негласні слідчі (розшукові) дії, слідчий, оперативний працівник, Інтернет, сучасні технічні засоби та пристрої, обчислювальна техніка, програмне забезпечення

Анотація

Розглянуто особливості використання сучасних інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, форми їх процесуального оформлення та закріплення як доказів у кримінальному провадженні. Описано види негласних слідчих (розшукових) дій згідно з чинним КПК України та проаналізовано можливості їх застосування у правозастосовній діяльності. Запропоновано авторську класифікацію сучасних інформаційних технологій. Проаналізовано думки вчених щодо порушених у статті питань, надано авторську їх оцінку. Зроблено висновок про наявність певних неузгодженостей та неповноти окремих положень чинного КПК України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 608 с.

Зуйков Г. Г. Основные положения организации и методики расследования преступлений / Г. Г. Зуйков // Организация расследования преступлений : в 6 вып. : курс лекций. – М., 1991–1997. – Вып. 6. – 1977. – С. 15–18.

Стецюк Б. Р. Етапи розвитку кримінального процесу в Україні (історико-правовий аспект) / Богдан Романович Стецюк // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2013. – С. 61–64.

Цехан Д. М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ : монографія / Д. М. Цехан ; за наук. ред. О. О. Подобного. – Одеса : Юрид. літ., 2011. – 214 с.

Дубенко О. М. Збір та забезпечення доказів правопорушення, скоєного в Інтернеті / О. М. Дубенко // Международное сотрудничество в борьбе с компьютерной преступностью: проблемы и пути их решения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 8–19 мая 2006 г.). – Донецк : ДЮИ ЛГУВД, 2007. – С. 216–218.

Колпакова О. В. Особливості розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації / О. В. Колпакова // Международное сотрудничество в борьбе с компьютерной преступностью: проблемы и пути их решения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 8–19 мая 2006 г.). – Донецк : ДЮИ ЛГУВД, 2007. – С. 230–235.

Голубев В. А. Противодействие киберпреступности и кибертерроризму / В. А. Голубев // Международное сотрудничество в борьбе с компьютерной преступностью: проблемы и пути их решения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 8–19 мая 2006 г.). – Донецк : ДЮИ ЛГУВД, 2007. – С. 29–42.

Постіл Н. С. Класифікація слідів комп’ютерних злочинів / Н. С. Постіл, П. В. Цимбал // Международное сотрудничество в борьбе с компьютерной преступностью: проблемы и пути их решения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 8–19 мая 2006 г.). – Донецк : ДЮИ ЛГУВД, 2007. – С. 138–140.

Иванов Н. А. Криминалистическое компьютероведение, компьютерная криминалистика и цифровые доказательства / Н. А. Иванов // Роль кафедры криминалистики юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в развитии криминалистической науки и практики : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 18–19 окт. 2010 г.) : в 2 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : МАКС Пресс, 2010. – Т. 2. – С. 79–82.

Доля Е. А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности : монография / Е. А. Доля. – М. : Проспект, 2009. – 357 с.

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Yukhno, O. O. (2018) «ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 86-95. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/156 (дата звернення: 24Лютий2020).
Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ