ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ У СИСТЕМІ МВС

  • M. M. Perepelitsa Харківський національний університет внутрішніх справ
  • K. A. Volodko Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: інтегровані інформаційно-пошукові системи, інформаційні підсистеми, алгоритм, підрозділи карного розшуку, інформатизація

Анотація

Розглянуто актуальні питання інформатизації підрозділів ОВС. В умовах останніх тенденцій реформування та модернізації у сфері правоохоронної діяльності наголошено на значущості питання інформатизації підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Проаналізовано відповідне новітнє законодавство, яке було ухвалено в результаті проведених у державі реформ. Охарактеризовано основні інформаційні підсистеми Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України, до яких підрозділи карного розшуку надають та вносять інформацію. На основі проведеного аналізу визначено основні проблеми інформаційного забезпечення оперативних підрозділів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про інформацію : закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2658-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

Арістова І. В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 [Електронний ресурс] / Арістова Ірина Василівна. – Харків, 2002. – Режим доступу: http://mego.info/матеріал/дисертація-з-права-державна-інформаційна-політика-та-її-реалізація-в-діяльності-органів-вну.

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Інформаційне забезпечення ОВС» [Електронний ресурс]. – 15 с. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/nnipfpskm/files/KIT/NMM-izovs.doc.

Департамент інформаційної підтримки та координації поліції «102» Національної поліції України [Електронний ресурс] // Національна поліція України : тимчас. веб-сайт. – 17.02.2016. – Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1820541.

Білецький В. О. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності у прикордонній сфері / В. О. Білецький // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Вип. 2. – С. 176–180. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_31.

Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія / О. М. Бандурка. – Харків : Золота миля, 2012. – 620 с. 7. Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.

Методичні рекомендації щодо алгоритму дій користувачів з організації формування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України : надісл. вказівкою МВС України від 16 січ. 2014 р. № 727/Зр. – Київ : МВС України, 2014. – 81 с.

Кримінальний процесуальний кодекс : закон України від 13 квіт. 2014 р. № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень : затв. наказом МВС України від 14 серп. 2012 р. № 700 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-organizaciyu-vzaemodiyi-organiv-dosudovogo-rozsliduvannj-doc119907.html.

Методичні рекомендації щодо порядку роботи з електронною карткою обліку доручень на проведення слідчих (розшукових) дій в інформаційній підсистемі «Слідство: доручення» Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України : надісл. вказівкою МВС України від 3 жовт. 2014 р. № 21248/Ск. – Київ : МВС України, 2014. – 34 с.

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Perepelitsa, M. M. і Volodko, K. A. (2018) «ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ У СИСТЕМІ МВС», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 75-86. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/154 (дата звернення: 22Лютий2020).
Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ