ОСОБЛИВОСТІ ОБСТАНОВКИ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ГРУПОЮ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

  • N. O. Opanasenko Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: шахрайство, житлове будівництво, обстановка вчинення шахрайства, організована злочинна група, криміналістична характеристика злочинів

Анотація

Проаналізовано обстановку вчинення злочину як важливий елемент криміналістичної характеристики. Розкрито практичне значення дослідження обстановки шахрайства. Виявлено та охарактеризовано особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Криминалистика : учебник / [О. В. Волохова, Н. Н. Егоров, М. В. Жижина и др.] ; под. ред. Е. П. Ищенко. – М. : Проспект, 2011. – 349 с.

Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яблокова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 781 с.

Еникеев М. И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии : учеб. для вузов / М. И. Еникеев. – М. : Норма, 2005. – 640 с.

Букаева И. Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Букаева Ирина Николаевна. – Тюмень, 2005. – 25 с.

Куликов В. И. Обстановка совершения преступлений и ее криминалистическое значение : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Куликов Владимир Иванович. – М., 1983. – 23 с.

Корж В. П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности : монография / В. П. Корж. – Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 412 с.

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Opanasenko, N. O. (2018) «ОСОБЛИВОСТІ ОБСТАНОВКИ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ГРУПОЮ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 69-75. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/153 (дата звернення: 22Лютий2020).
Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ