ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО З ОДНІЄЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ ДО ІНШОЇ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • O. M. Krevsun Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: прогресивна система, виконання покарання, субінститут, виправна колонія, умови тримання, переведення засудженого

Анотація

Розглянуто деякі питання недосконалості правового регулювання субінституту зміни умов тримання засуджених у разі переведення їх з однієї виправної колонії до іншої. Важливість цього субінституту полягає в тому, що засуджені власною поведінкою, ставленням до суспільно корисної праці та навчання мають можливість змінити своє правове становище як у бік зменшення режимних правообмежень, так і в бік їх збільшення. Проілюстровано застосування зазначеної зміни умов тримання засуджених на окремих прикладах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аванесов Г. А. Прогрессивная система отбывания лишения свободы / Г. А. Аванесов. – М. : Изд-во ВНИИ МООП СССР, 1970. – 48 с.

Якимович Ю. К. Правовая природа изменения условий содержания лишенных свободы и дальнейшее совершенствование исправительно-трудового законодательства / Ю. К. Якимович // Новая конституция СССР и проблемы правоведения : [сборник / ред.: В. Ф. Волович и др.]. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1980. – С. 140–141.

Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі : затв. наказом М-ва юстиції України від 8 лют. 2012 р. № 222/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0213-12#n17.

Аванесов Г. А. Изменение условий содержания осужденных в процессе отбывания лишения свободы (прогрессивная система) / Г. А. Аванесов ; под ред. Н. А. Стручкова. – М. : Изд-во ВНИИ МООП СССР, 1968. – 152 с.

Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права: проблемы Особенной части / Н. А. Стручков. – М. : Юрид. лит., 1985. – 256 с.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : затв. наказом М-ва юстиції України від 29 груд. 2014 р. № 2186/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14.

Положення про сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки : затв. наказом Держ. департ. України з питань виконання покарань від 28 лип. 2005 р. № 124 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 33. – Ст. 1995.

Рибянцев А. А. Кримінально-виконавчі засади зміни умов відбування покарання у виді позбавлення волі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рибянцев Андрій Анатолійович. – Луганськ, 2011. – 257 с.

Детков М. Г. ПКТ: факторы эффективности / М. Г Детков, Г. А Фирсов // Исправительно-трудовые учреждения. – 1978. – № 5. – С. 39–40.

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Krevsun, O. M. (2018) «ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО З ОДНІЄЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ ДО ІНШОЇ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 62-69. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/152 (дата звернення: 28Лютий2020).
Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ