ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВАМИ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ

  • S. V. Yevdokimenko ДП «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
  • I. A. Petrova Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: докази, судова експертиза, експерт, принципи експертизи, змагальність процесу, примирення сторін

Анотація

Проаналізовано чинне процесуальне законодавство Франції щодо провадження судових експертиз, виявлено спільні та відмінні риси із процесуальним законодавством України для визначення можливостей використання позитивного досвіду в удосконаленні експертної діяльності. Особливу увагу приділено розгляду принципів діяльності експерта та можливостям їх реалізації в Україні. Досліджено участь експерта в судовому провадженні та його роль в укладанні полюбовної угоди.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Дюпре Д. Нормы и стандарты экспертизы во Франции [Електронний ресурс] / Дени Дюпре // Содействие реформе правосудия Казахстана : семинар нац. уровня (г. Астана, 27 июня 2014 г.). – Режим доступу: http://www.zakon.kz/4637958-normy-i-standarty-jekspertiry-vo.html.

Code de procédure civile (France) [Електронний ресурс] // Wikipedia : l’encyclopédie libre. – Режим доступу: https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_procédure_civile_(France).

Рыбина О. Французский гражданско-процес¬суальный кодекс 2011 года [Електронний ресурс] / Рыбина Ольга // LAWFIRM.RU : Юридические и Адвокатские услуги и консультации : [сайт]. – 08.11.2011. – Режим доступу: http://lawfirm.ru/knigi/index.php?id=4361.

Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / пер. с фр. В. Захватаев ; отв. ред. А. Довгерт. – Киев : Истина, 2004. – 544 с. – (Частное право).

Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Цивільний процесуальний кодекс України : закон України від 18 берез. 2004 року № 1618-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

Code pénal : Edition: 2016-04-03 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://codes.droit.org/cod/penal.pdf?ts=1399650503.

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Yevdokimenko, S. V. і Petrova, I. A. (2018) «ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВАМИ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 54-62. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/151 (дата звернення: 24Лютий2020).
Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ