ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

  • A. V. Voytsihovskyi Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: Рада Європи, торгівля людьми, Парламентська Асамблея Ради Європи, Кабінет Міністрів Ради Європи, Група експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (ГРЕТА), Україна

Анотація

Досліджено особливості діяльності Ради Європи у сфері протидії торгівлі людьми; подано аналіз міжнародно-правової бази Ради Європи у зазначеній сфері; визначено основні пріоритетні завдання для України щодо протидії торгівлі людьми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Recommendation 1065 (1987) on the traffic in children and other forms of child exploitation : adopted by the Parliamentary Assembly on 6 October 1987 (15th Sitting) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=15099&lang=en.

Recommendation No. R (91) 11 of the Committee of Ministers to member states concerning sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in children and young adults : adopted by the Committee of Ministers on 9 September 1991 at the 461st meeting of the Ministers’ Deputies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/recR_91_11e.pdf.

Recommendation 1325 (1997) on traffic in women and forced prostitution in Council of Europe member states : adopted by the Assembly on 23 April 1997 (13th Sitting) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15359&lang=en.

Recommendation No. R (2000) 11 of the Committee of Ministers to member states on action against trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation : adopted by the Committee of Ministers on 19 May 2000, at the 710th meeting of the Ministers’ Deputies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804fda79.

Recommendation 1467 (2000) on clandestine immigration and the fight against traffickers : adopted by the Assembly on 29 June 2000 (23rd Sitting) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=16819&lang=en.

Recommendation 1523 (2001) on Domestic slavery : adopted by the Assembly on 26 June 2001 (18th Sitting) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16924&lang=en.

Recommendation 1545 (2002) on a campaign against trafficking in women : adopted by the Assembly on 21 January 2002 (1st Sitting) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16965&lang=en.

Recommendation 1610 (2003) on migration connected with trafficking in women and prostitution : adopted by the Assembly on 25 June 2003 (21st Sitting) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17123&lang=en.

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі : від 16 трав. 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858.

Левченко К. Б. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми та проблемні питання вдосконалення українського законодавства [Електронний ресурс] / К. Б. Левченко, А. Є. Санчен¬ко // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 451–456. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_4_75.

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Механізм моніторингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Leaflets/Monitoring/UKR_Mecanisme.pdf.

Секретаріатом Ради Європи оприлюднено Доповідь про виконання Україною Конвенції Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми [Електронний ресурс] // Міністерство соціальної політики України : офіц. веб-сайт. – 14 листоп. 2014 р. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=4AD278A2D05B460556B4F3AA3F11434E.app1?art_id=168427&cat_id=150289.

Відбулась робоча зустріч щодо обговорення підсумків проведеної у 2015 році роботи у сфері протидії торгівлі людьми та визначення планових завдань на 2016 рік [Електронний ресурс] // Міністерство соціальної політики України : офіц. веб-сайт. – 4 лют. 2016 р. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=E43E5A2D1858029E21B5F80DB7208D82.app1?art_id=185811&cat_id=150289.

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Voytsihovskyi, A. V. (2018) «ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 45-54. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/150 (дата звернення: 22Лютий2020).
Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ