ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

  • A. V. Nadutyi Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: національна безпека України, територіальна цілісність України, загроза національній безпеці, загроза територіальній цілісності

Анотація

Проаналізовано підходи різних учених до питання щодо загрози територіальній цілісності держави. Наведемо як реальні, так і ймовірні загрози територіальній цілісності, на які слід звернути увагу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : указ Президента України від 26 трав. 2015 р. № 287/2015 // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 95.

Шевцов А. І. Майбутнє людства необхідно спланувати: глобальні загрози і довгострокова стратегія розвитку України / А. І. Шевцов // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (2). – С. 187–193.

Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития / Горбачев-Фонд ; [авт. кол.: Горбачев М. С. (рук.) и др.] ; предисл. и послесл. М. С. Горбачева. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 592 с.

Пилипчук В. Г. Вплив глобалізацій них процесів на конституційний лад, територіальну цілісність і недоторканність України [Електронний ресурс] / Пилипчук В. Г., Дзьобань О. П. // Гуманітарний часопис. – 2010. – № 1 – С. 5–10. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/gumc_2010_1_3.pdf.

Паталах Д. Безпекові загрози державності України: суть та суперечності подолання / Д. Паталах // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 21–22 трав. 2015 р.) / Юрид. ф-т Сумс. держ. ун-ту ; Ліга студентів Асоц. правників України ; редкол.: А. М. Куліш, М. М. Бурбика, О. М. Рєзнік та ін. – Суми : Сумс. держ. ун-т, 2015. – С. 57–59.

Андрєєва О. М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 23.00.01 / Андрєєва Ольга Миколаївна. – Київ, 2010. – 39 с.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : від 27 черв. 2014 р. : ратиф. Україною із заявою законом від 16 верес. 2014 р. № 1678-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Чуйко З. Д. Конституційні основи національної безпеки України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Чуйко Зоряна Дмитрівна. – Харків, 2007. – 209 с.

Абдуліна Т. Г. Нові загрози національній безпеці України: аналіз наукових поглядів / Т. Г. Абдуліна // Нова педагогічна думка. – 2015. – № 1 (81). – С. 69–72.

Власюк О. С. Шляхом децентралізації: виклики, ризики та пріоритети реформування регіонального розвитку в Україні / О. С. Власюк // Регіональна економіка. – 2015. – № 1. – С. 5–18.

Про основи національної безпеки України : закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Горбулин В. П. Украинский фронт «Четвертой мировой войны» / Владимир Павлович Горбулин // Зеркало недели. – 2006. – № 29 (608). – C. 4.

Гречко О. О. Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру Української держави / О. О. Гречко // Право і Безпека. – 2014. – № 4 (55). – С. 12–15.

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Nadutyi, A. V. (2018) «ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 73(2), с. 29-37. доступний у: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/148 (дата звернення: 4Квітень2020).
Розділ
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА