Россіхін В. В. Організаційно-правові засади діяльності пенітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.) : [монографія] / В. В. Россіхін. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 368 с.

Ключові слова: пенітенціарна система, злочинець, В. В. Россіхін

Анотація

Актуальність дослідження В. В. Россіхіна обумовлюється тим, що в умовах трансформації всього суспільно-політичного життя країни й проведення найважливіших реформ у різних сферах економіки та політики, а також у сфері пенітенціарної системи важливо об’єктивно вивчити й оцінити досвід, накопичений виправно-трудовими установами. А цей досвід, у тому числі і в радянський період, не завжди був негативним. Його певною мірою можна використати і в сучасних умовах як первинний матеріал, спираючись на який можна вдосконалювати пенітенціарну систему нашої країни.

Автор поставив собі за мету на підставі аналізу широкого кола джерел та наукової літератури дослідити основні аспекти становлення та розвитку пенітенціарних установ в Україні протягом досить значного історичного періоду. У цьому полягають принципова новизна роботи та її значення для розвитку історико-правової науки.

Різнобічність проблем історії пенітенціарної системи в Україні й досить значний за обсягом історичний період її розвитку зумовили необхідність дослідження великої кількості різноманітних джерел. Для об’єктивного висвітлення процесів у цій царині дослідник використав різноманітні нормативно-правові та статистичні матеріали, джерела особистого походження. Усе це дає змогу зробити переконливий висновок про достовірність результатів дослідження. Структура цієї наукової роботи дозволила достатньо ґрунтовно висвітлити питання про особливості процесів становлення й головні етапи розвитку пенітенціарних установ у республіці, що теж є важливим компонентом наукової новизни рецензованої монографії. Комплексне узагальнююче дослідження вищевказаного процесу заповнює певну прогалину в історико-правовій науці, дозволяє глибше та ґрунтовніше виявити загальне й особливе у розвитку пенітенціарних установ взагалі й, зокрема, в Україні у вказаний період.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Россіхін В. В. Організаційно-правові засади діяльності пенітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.) : [монографія] / В. В. Россіхін. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 368 с.


Переглядів анотації: 4
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Grechenko, V. (2018) «Россіхін В. В. Організаційно-правові засади діяльності пенітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.) : [монографія] / В. В. Россіхін. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 368 с»., Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 223-225. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/135 (Accessed: 22Квітень2019).

Найпопулярніші статті одного і того ж автора (ів)