Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні

Ключові слова: сектор безпеки та оборони, спеціальні підрозділи, провідні країни світу, система підготовки кадрів, Україна.

Анотація

Розглянуто особливості системи підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу, визначено певні загальні риси цієї системи. На підставі аналізу особливостей підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони у різних країнах запропоновано шляхи впровадження зарубіжного досвіду в систему підготовки кадрів відповідних спецслужб України.

Посилання

Банчук-Петросова О. В. Загальна характеристика кадрової політики сектору безпеки провідних країн світу. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». 2014. Вип. 1. С. 69–76. URL: http://visnyk.amu.edu.ua/images/NV_UPRAVLINYA_1_2014.pdf.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» : указ Президента України від 14.03.2016 № 92/2016 // Президент України: офіц. інтернет-представництво. URL: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832.

NOCS // Polizia di Stato: офіц. сайт. URL: http://www.poliziadistato.it/articolo/23291/.

National Security Education Program. URL: http://www.nsep.gov/.

Серебряков Е. Подготовка кадров иностранных спецслужб. Обозреватель. 2006. № 10 (201). С. 100–110. URL: http://www.observer.materik.ru/observer/N10_2006/100_110.pdf.

Lewis J. The Gun Digest Book of Assault Weapon. [Б.и.]: F+W Media, 2011. 256 p.

CANSOFCOM Командование сил специальных операций (Канада) // Warday: военный обозреватель. URL: http://warday.info/podrazdeleniya/1703-cansofcom-komandovanie-sil-specialnyh-operaciy-kanada.html. З посиланням на джерело: http://www.brutishka.ru.

Reggimento d’assalto paracadutisti «Col Moschin». URL: http://www.colmoschin.it.

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Honcharenko, I. і Mikhailova, Y. (2018) Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 214-222. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/132 (Accessed: 24Лютий2019).

Розділ
ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ