Окремі питання договорів про реорганізацію юридичної особи

  • Y. M. Zhornokui Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: реорганізація, договори про реорганізацію юридичної особи, договір про приєднання, договір про злиття, товариство з обмеженою відповідальністю.

Анотація

Окреслено авторське бачення окремих проблемних питань, що мають місце у контексті укладення договорів під час реорганізації юридичної особи. Зауважено, що цивільне законодавство не лише не дає відповіді на проблемні питання укладення відповідних договірних конструкцій, але й взагалі не визначає їх правової природи, порядку укладення та виконання. Зроблено висновок, що включення договорів про реорганізацію юридичних осіб у структуру Цивільного кодексу України дозволить впорядкувати правове регулювання процесів реорганізації, послужить надійною гарантією захисту прав їх учасників (акціонерів) і кредиторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран : монографія / О. В. Гаврилюк, Н. И. Гайдаенко Шер, Д. О. Грачев и др.; отв. ред. Н. Г. Семилютина; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Российской Федерации. М. : Инфра-М, 2015. 432 с. DOI: http://dx.doi.org/10.12737/13188.

Харитонова Ю. С. Договоры о реорганизации юридического лица // PhpBB: юрид. форум. URL: http://xn--80aaaecbckp8bzatg5cb.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?f=17&t=13186.

Зыкова И. В. Юридические лица: создание, реорганизация, ликвидация : монографія. М. : Ость-89, 2005. 256 с.

Ломакин Д. В. Корпоративные отношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах. М. : Статут, 2008. 511 с.

Ем В. С., Козлова Н. В. Учредительный договор: понятие, содержание, сущность и правовая природа. Законодательство. 2000. № 3. С. 5–14.

Киящук И. Т. Понятие и сущность договора о слиянии (присоединении) по праву РФ и Германии. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2010. № 1. С. 64–71.

Суханов Е. А. О видах сделок в германском и в российском гражданском праве. Вестник гражданского права. 2006. № 2. С. 5–26.

Глушецкий А. А. Реорганизация и крупные сделки. Закон. 2006. № 9. С. 61–68.

Жданов Д. В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации. М.: Статут, 2001. 206 с.

Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица. М. : Статут, 2005. 476 с.

Кафтайлова Е. В., Ручкин О. Ю., Трунцевский Ю. В. Реорганизация юридических лиц (правовые основы) : науч.-практ. пособие. М. : Юрист, 2010. 116 с.

Марков П. А. Теория реорганизации коммерческих юридических лиц: проблемы правового регулирования и правоприменения : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03. М., 2012. 56 с.

Харитонова Ю. С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики : монография. М. : Норма – Инфра-М, 2011. 304 с.

Савельев А. Б. Договоры слияния и присоединения как соглашения о совместной деятельности. Право и практика. 2007. № 3. URL: http://www.kirov.arbitr.ru/press/press_self/244.html.

Архипов Б. П. Реорганизационные договоры о слиянии и поглощении акционерных обществ. Законодательство. 2002. № 10. С. 42–54.

Коровайко А. В. Реорганизация хозяйственных обществ. Теория, законодательство, практика : учеб. пособие. М. : Норма, 2001. 112 с.

Аиткулов Т. Д. Некоторые аспекты правового регулирования слияния и присоединения акционерных обществ в праве Российской Федерации и ФРГ // Актуальные проблемы гражданского права : сб. ст. Вып. 4. М. : Норма, 2002. С. 1–74.

Карлин А. А. Реорганизация акционерного общества : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2004. 25 с.

Ломакин Д. В. Договоры о создании и реорганизации юридических лиц: значение и место в структуре Гражданского кодекса РФ // Законодательство. 2004. № 2. URL: http://for-expert.ru/articles/zakonodatelstvo-2-2004-1.shtml.


Переглядів анотації: 9
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Zhornokui, Y. (2018) Окремі питання договорів про реорганізацію юридичної особи, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 195-204. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/129 (Accessed: 21Квітень2019).