Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України

Ключові слова: реформування, оперативно-розшукова діяльність, удосконалення правового регулювання, протидія злочинам, законність, міжнародні правові акти, правовий інструмент, оперативні підрозділи, кримінальне провадження.

Анотація

Розглянуто проблемні питання подальшого вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності у зв’язку з наявними неточностями, прогалинами та неузгодженостями з чинним КПК України. Проаналізовано наявну законодавчу та нормативно-правову базу з указаних питань, надано авторську оцінку, пропозиції й рекомендації щодо врегулювання і законодавчого вирішення виявлених проблем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гусаров С. М. Генезис запровадження негласних слідчих (розшукових) дій у законодавство та практичну діяльність правоохоронних органів України. Європейські перспективи. 2013. № 3. С. 35–39.

Водько Н. П. Уголовное судопроизводство Украины вступает в новую эру. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (серія: Юриспруденція). 2012. Вип. 3. С. 141–147.

Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.

Про затвердження положення про Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції: наказ Нац. поліції України від 17.11.2015 № 95. Київ: РВВ МВС і Нац. поліції України, 2015. 18 с.

Про затвердження Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України: наказ Нац. поліції України від 10.11.2015 № 85. Київ: РВВ МВС і Нац. поліції України, 2015. 21 с.

Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України: наказ Нац. поліції України від 07.11.2015 № 81. Київ: РВВ МВС і Нац. поліції України, 2016. 23 с.

Уваров В. Г. Міжнародно-правові стандарти у кримінальному процесу України : монографія. Харків : НікаНова, 2014. 416 с.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: закон України від 23.02.2006 № 3477-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260.

Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Харків : ХНУВС, 2015. 122 с.

Юхно О. О. Оперативно-розшуковий процес як один із проблемних чинників взаємодії працівників оперативних підрозділів та досудового слідства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми взаємодії оперативних і слідчих підрозділів у протидії організованій злочинній діяльності» (Одеса, 18 квіт. 2008 р.)/Одес. держ. ун-т внутр. справ. Одеса, 2008. С. 65–68.

Юхно О. О. Актуальні проблеми організації вивчення оперативно-розшукового процесу у зв’язку з прийняттям нового кримінального процесуального законодавства України/Олександр Олександрович Юхно // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р./МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2013. С. 31–35.

Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія. Харків : Арсіс ЛТД, 2007. 567 с.

Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и законность. 2-е изд., перераб. и доп. Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997. 234 с.


Переглядів анотації: 6
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Yukhno, O. (2018) Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 159-167. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/120 (Accessed: 21Квітень2019).

Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ