Ефективність здійснення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції за сучасного нормативно-правового регулювання

  • S. Y. Popov Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: оперативна закупка, оперативно-розшукова діяльність, кримінальний процес, злочин, наркотики, зброя.

Анотація

Висвітлено нормативно-правове регулювання оперативної закупки в оперативно-розшуковому та кримінальному процесуальному законодавстві. Акцентовано увагу на основних суперечностях, пов’язаних із правовими колізіями, та їх впливі на ефективність застосування оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції. Обґрунтовано необхідність додаткового дослідження оперативної закупки з внесенням відповідних змін до законодавства та відомчої нормативно-правової бази. Указано на необхідність коригування підходів до проведення оперативної закупки через зміни злочинного середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18.02.1992 № 2135-XІІ // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.

Про затвердження Інструкції про порядок проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів, речей, послуг, документів, засобів і речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності: наказ МВС України, СБУ, М-ва доходів і зборів України від 16.09.2013 № 887/384/480; зареєстр. в М-ві юстиції України 17.10.2013 за № 1776/24308. Служб. док.

Гальчинський Ю. Н., Долженков О. Ф., Костенко К. Г., Шинкаренко І. Р. Контрольована поставка : навч.-метод. посіб. Одеса : Одес. ін-т внутр. справ, 2001. 52 с.

Никифорчук Д. Й. Оперативно-розшукові заходи боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів : монографія. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. 300 с.

Долженков О. Ф. Тактика і технологія використання окремих методів оперативно-розшукової діяльності у боротьбі з інфраструктурою організованої злочинності. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. 2001. № 3. С. 64–69.

Кіцул А., Карауш Д. Оперативна закупівля у боротьбі зі злочинністю у сфері наркобізнесу. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. 2001. № 3. С. 132–133.

Киселев А. А. К вопросу о повышению эффективности оперативной закупки. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2000. № 4. С. 67–70.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність: наказ Ген. прокуратури України від 03.12.2012 № 4/1гн-1 // Генеральна прокуратура України: сайт. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151868.

Бабіков О., Соколкін В. Використання у кримінальному провадженні як доказів матеріалів, отриманих оперативними підрозділами у здійсненні ОРД // Прокуратура Харківської області: офіц. сайт. URL: http://khar.gp.gоv.ua/ua/іntervu_ta_kоmentarі?_m=publіcatіоns&_t=rec&іd=148562.

Кіцул А. П. Оперативна закупка наркотичних засобів – ефективний метод ОРД у боротьбі з наркозбувачами. Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. № 1: Спецвипуск. С. 61–63.

Кіцул А. П. Оперативна закупка наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів як вид оперативно-тактичної операції ОВС. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2004. № 2. С. 61–68.

Кіцул А. П., Капшук Д. В. Обставини, які необхідно враховувати при здійсненні оперативної закупки наркотичних засобів. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2000. № 4. С. 71–75.

Черкасов Ю. Е. Оперативна закупка як ефективний тактичний прийом у діяльності оперативних підрозділів БНОН МВС України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2003. № 1, ч. 2. С. 58–65.

Шинкаренко І. Р., Костенко К. Г. Правові, організаційні й тактичні основи використання контрольованої поставки щодо викриття міжнародних каналів постачання наркотиків : навч. посіб. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. 116 с.

Бережний А. В. Оперативна закупка як захід протидії незаконному обігу наркотиків. Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. 2003. Спецвип. № 2: Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності. С. 3–8.

Бережной А. В. Контрольована поставка як захід протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. 2003. Спецвип. № 3: Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності. С. 13–18.


Переглядів анотації: 10
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Popov, S. (2018) Ефективність здійснення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції за сучасного нормативно-правового регулювання, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 144-151. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/118 (Accessed: 22Квітень2019).

Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ