Сучасний стан наукової розробленості використання засобів оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності

  • S. V. Penkov Головне управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, наукова розробленість, засоби оперативно-розшукової діяльності.

Анотація

Проаналізовано наукові праці з різних сфер юридичної науки, які умовно розподілено за часовим критерієм. У результаті проведеного дослідження констатовано, що питання використання спеціальних засобів ОРД в основному було предметом дослідження фахівців у сфері криміналістики та ОРД. Водночас резюмовано, що сьогодні відсутні сучасні ґрунтовні наукові праці, в яких проблема використання засобів ОРД у протидії злочинності розглядалась би на дисертаційно-монографічному рівні.

Посилання

Николаева Л. П., Хоменкер М. Л. Борьба с хищением, незаконным изготовлением, распространением и потреблением наркотических веществ: учеб. пособие/под ред. Р. С. Белкина. М.: ВНИИ МВД СССР, 1969. 174 с.

Обнаружение, фиксация и изъятие следов: справ. для следователей и оператив. работников органов внутр. дел/под общ. ред. Е. И. Зуева. М.: ВНИИ МВД СССР, 1969. 143 с.

Комаров А. И. Правовые основы применения криминалистических, оперативных и специальных средств: лекция. Киев: НИиРИО КВШ МВД УССР, 1976. 18 с.

Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 № 580-VІІІ // Голос України: сайт. URL: http://www.golos.com.ua/article/257729.

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Penkov, S. (2018) Сучасний стан наукової розробленості використання засобів оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 130-136. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/112 (Accessed: 24Лютий2019).

Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ