Сучасний стан правового регулювання протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості

  • Y. O. Morozova Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: підрозділи кримінальної поліції, правове регулювання, організована злочинність, загальнокримінальна спрямованість.

Анотація

Визначено правовідносини, що притаманні процесу протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, та, враховуючи їх правову природу, виокремлено нормативно-правові акти, що є правовим підґрунтям їх існування. В результаті проведеного дослідження констатовано, що сучасний стан правового регулювання оперативно-розшукової протидії підрозділами кримінальної поліції характеризується наявністю як двосторонніх, так і багатосторонніх та різнопланових за своєю юридичною природою правовідносин, які регулюються великою кількістю нормативно-правових актів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Соціально-кримінологічна характеристика «п’ятої влади» : реферат // Vchys: сайт. URL: http://vchys.net/4642-referat-z-pravoznavstva-na-temu-socalno-krimnologchna-harakteristika-pyatoyi-vladi.html.

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів України щодо реформування органів внутрішніх справ : закон України від 12.02.2015 № 193-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-19.

Кравченко Ю. Ф. Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції : навч. посіб. Київ : ДПАУ, НАДПСУ, 2005. 480 с.

Конституція України: закон України від 26.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: від 15.11.2000 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789.

Кримінальний кодекс України : закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Про оперативно-розшукову діяльність : закон України від 18.02.1992 № 2135-XII // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.

Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : закон України від 30.06.1993 № 3341-XII // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Morozova, Y. (2018) Сучасний стан правового регулювання протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 120-129. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/111 (Accessed: 21Квітень2019).

Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ