Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки

Ключові слова: комп’ютер, огляд, алгоритм, правоохоронні органи, протидія злочинності, засоби комп’ютерної техніки.

Анотація

Проаналізовано особливості огляду засобів комп’ютерної техніки та сформульовано загальний порядок його проведення. Охарактеризовано основні види такого огляду, засоби комп’ютерної техніки, з якими доводиться стикатися правоохоронним органам. Проаналізовано головні проблемні моменти, які існують у досліджуваній сфері. Розкрито особливості роботи правоохоронних органів на підготовчих етапах, а також безпосередньо під час огляду. Акцентовано увагу на важливості збирання та документування волатильних даних, наведено два основні способи їх збирання. Окреслено особливості огляду мобільних засобів комп’ютерної техніки, наведено приклади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Измерение информационного общества. Отчет 2015 год. Резюме/Международный союз электросвязи, Бюро развития электросвязи. Женева, 2015. [VII, 42] с. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-R.pdf.

Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій (проект) : навч. Курс / В. Гузій, Д. Девіс, В. Дубина, М. Каліжевський, О. Манжай, В. Марков. Київ : Координатор проектів ОБСЄ в Україні, 2015. 158 с.

Криминалистика: информационные технологии доказывания : учеб. для вузов/под ред. В. Я. Колдина. М. : Зерцало-М, 2007. 752 c.

Мазуров И. Е. Методика расследования хищений, совершенных с использованием Интернет-технологий: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. Казань, 2015. 197 с.

Манжай О. В. Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності. Право і Безпека. 2009. № 4 (31). С. 215–219.

Handbook of Digital Forensics and Investigation/edited by Eoghan Casey. Elsevier Academic Press, 2010. 567 p.

Петрович Л, В’ятов Н. Пошук та вилучення доказів: тренінг для тренерів з викладання тематики розслідування кіберзлочинів для представників навчальних закладів МВС України. Київ: Проект ОБСЄ «Посилення кримінального переслідування торгівлі людьми з використанням інформаційних технологій в Україні», 2014. 60 с.

Літвінов М. Ю. Проблемні питання фіксації комп’ютерних слідів під час здійснення огляду // Протидія кіберзлочинності в фінансово-банківській сфері: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 23 квіт. 2013 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Незалеж. асоц. банків України, Харків. банк. союз. регіон. представник НАБУ. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2013. С. 20–23.

Mccoy M., Elliott R. Collection and Preservation of Digital Evidence // The Detective’s Handbook/edited by John A. Eterno, Cliff Roberson. London; New-York: CRC Press, 2015. 358 c.

MD5 // Википедия: свобод. энцикл. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/MD5.

TRIM // Википедия: свобод. энцикл. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/TRIM.

Манжай О. В., Бучак Т. А. Методика контекстного пошуку документів, які оброблялися в інформаційно-телекомунікаційній системі, в рамках проведення контрольних заходів по перевірці стану інформаційної безпеки організації // Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 27 квіт. 2007 р.)/МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2008. С. 151–153.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Manzhai, O. (2018) Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки, Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 74(3), pp 111-120. Available at: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/110 (Accessed: 22Квітень2019).

Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ