Охорона громадського порядку міліцією Харківщини в 20-х роках ХХ ст.

Ключові слова: робітничо-селянська міліція, Харківщина, органи охорони громадського порядку, міліцейські райони міста, райнаглядач, санітарно-адміністративний відділ, громадська безпека.

Анотація

Спираючись на нормативно-правові акти й архівно-документальний матеріал, досліджено діяльність міліції Харківщини в період її становлення та розвитку як штатного органу охорони громадського порядку, а саме в 20-ті роки ХХ ст. Зазначено, що в цей період неодноразово ухвалювалися рішення про звільнення міліції від невластивих їй функцій, однак все одно вона була перевантаженаними. За різнима оцінками, до 80 % усього обсягу проведеної роботи не стосувалися безпосередньо охорони громадського порядку, що, безумовно, мало негативний вплив на стан забезпечення громадської безпеки.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови/уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с.

Держархів Харків. обл. Ф. Р-845. Оп. 2. Спр. 637. Арк. 49–50.

Держархів Харків. обл. Ф. Р-563. Оп. 1. Спр. 345-а. Арк. 113–115.

Полиция и милиция России: страницы истории/А. В. Борисов, А. И. Дучин, А. Я. Малыгин и др. М.: Наука, 1995. 318 с.

Історія органів внутрішніх справ: у 2 ч.: навч. матеріали до спецкурсу. Ч. ІІ (ХХ століття)/за ред. Л. О. Зайцева. Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. 154 с.

Держархів Харків. обл. Ф. Р-563. Оп. 1. Спр. 38-а. Арк. 14.

Опубліковано
2018-12-03

Розділ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ