Вісник ХНУВС включено  до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України.

2020-03-23

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України" збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» включено  до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України.