Увага! Оновлені рубрики збірника

2019-03-20

Починаючи з 2019 року відповідно до змінених у 2018 році програмних цілей (основних принципів), зафіксованих у нових свідоцтвах про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, змінюються рубрики (предметні напрями досліджень) видань, зокрема:

програмними цілями (основними принципами) збірника «Вісник ХНУВС» є: поширення результатів наукових досліджень і передового досвіду науково-педагогічного складу Університету й інших закладів вищої освіти, висвітлення актуальних проблем боротьби зі злочинністю, охорони, правопорядку та підготовки кадрів для Національної поліції, вдосконалення правового регулювання цивільних, трудових та інших відносин в Україні тощо. Предметними напрямами досліджень (рубриками), що висвітлюватимуться на сторінках збірника, стали напрями досліджень в межах спеціальності 081 «Право» (наказ МОН від 28.12.2018 № 1477), а саме:

 • теорія та філософія права; порівняльне правознавство; історія права та держави;
 • конституційне право; муніципальне право;
 • цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародно-правовий напрям у сфері приватного права;
 • господарське право; господарське процесуальне право;
 • трудове право; право соціального забезпечення;
 • земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • адміністративне право і процес; фінансове право;
 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • міжнародно-правовий напрям;
 • інформаційне право; право інтелектуальної власності;
 • право національної безпеки; військове право.