Індексація видання

Збірник зареєстровано в таких міжнародних наукометричних базах, репозитаріях, каталогах:

1) Google Scholar (Google Академія)

h-індекс – 13; h-індекс з 2014 року – 8;
i10-індекс – 29; i10-індекс з 2014 року – 4.

2) Index Copernicus International

ICV 2017 – 57,29;
ICV 2016 – 43,94;
ICV 2015 – 38,36;
ICV 2014 – 35,75.

3) База даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

4) Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (KhNUIAIR)

5) Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

6) Research Bible (ResearchBib)

 7) Journal Factor

8) Scientific Journal Impact Factor

SJIF 2015: 5.425
SJIF 2014: 5.095

9) World Catalogue of Scientific Journals

10) Eurasian Scientific Journal Index

11) Scilit

12)  Directory of Research Journals Indexing

 

13)  WorldCat

 

14) Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Втім, робота щодо подальшого розвитку збірника наукових праць триває.