Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
№ 2 (73) (2016)
Титульний аркуш
Зміст
Актуальна інформація для авторів та читачів
References on the articles
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Випускні дані
Регулювання дорожнього руху в Україні у 1920-ті роки
Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні
Оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань
Управління у сфері земельних відносин та надрокористування
Окремі питання правового регулювання міграційної політики Європейського Союзу
Формування правової культури працівників національної поліції України
Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України
Особливості тактики допиту підозрюваного в умисному вбивстві з хуліганських мотивів
Діяльність Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми
Особливості використання судової експертизи за законодавствами України та Франції
Переведення засудженого з однієї виправної колонії до іншої. Проблемні питання правового регулювання
Особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва
Порядок формування інформаційних пошукових систем у системі МВС
Особливості використання інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення
Щодо удосконалення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів поліції у протидії молодіжній злочинності
Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення : [монографія] / Литвинов О. М. ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : Янтар, 2014. – 800 с.
Державна політика у сфері оборони України: сучасний стан та напрями розвитку
Вдосконалення правового регулювання припинення суб’єктивних прав на земельні ділянки внаслідок їх викупу для суспільних потреб
Контракт про проходження служби в Національній поліції України
Державна служба: трудоправовий аспект
Зміни в судоустрої на українських землях у складі Російської імперії у 1796–1801 рр.
Основні загрози територіальній цілісності України на сучасному етапі державотворення
Окремі питання юрисдикційної форми захисту прав учасників господарських товариств
Поняття принципу поєднання засад диспозитивності та процесуальної активності суду в цивільному судочинстві
Приватноправова складова в регулюванні освітніх правовідносин
Висновок експерта у справах про встановлення та оспорювання батьківства