Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
№ 4 (59). Ч. 2 (2012)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
До уваги авторів
Про правові форми фінансової діяльності держави
Суб'єкти представницьких правовідносин в адміністративному судочинстві
Стратегия запобігання і протидії легалізації злочинних доходів (адміністративно-правовий аспект)
Форми, види та напрями адміністративно-правової протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні
Поняття та види суб'єктів забезпечення прав громадян у податковій сфері: проблеми класифікації
Правові засади діяльності адвокатури України
Сутність та правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ
Зупинка транспортних засобів як захід адміністративно-правового примусу: правове регулювання, підстави та проблеми застосування
Механізм адміністративно-правового регулювання охорони та використання природних ресурсів і об'єктів навколишнього середовища в контексті євроінтеграції України: сучасний стан, проблеми, напрямки модернізації
Сутність та особливості адміністративних судів як складової частини судової системи України
Деякі питання формування інформаційного права
Митне законодавство Європейського Союзу: адміністративно-правова характеристика
Деякі аспекти поняття доказування у сфері проваджень в адміністративних справах
Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект
Деякі проблеми формування в Україні спеціалізованого органу контролю якості лікарських засобів європейського рівня
Процесуальні гарантії прав платників податнків
Особливості адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху на безхазяйних автомобільних дорогах
Фінансові механізми участі публічної адміністрації в адміністративно-господарських відносинах: стан та перспективи розвитку
Програма діяльності Кабінету Міністрів України: правова природа та проблеми реалізації
Взаємодія контролюючих органів державної податкової та митної служб з правоохоронними органами
Система управління органами прокуратури в Україні
Історичний розвиток соціального захисту інвалідів на теренах України в ХVІ-ХХІ ст.
Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян
Функції культури як самостійний об'єкт адміністративно-правового забезпечення з боку держави (на прикладі функцій мистецтва)
Щодо предмета дисциплінарної практики в органах внутрішніх справ
Категорії "земля" та "територія" в контексті правового регулювання зонування земель
Рівні правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ
Землі як об'єкт державно-приватного партнерства в Україні
Сутність та механізм дисциплінарної відповідальності прокурорів
Проблеми вирішення земельних спорів у Криму (1802-1810 рр.)
Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників: порівняльний аналіз норм чинного Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України
Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, нотаріусом
Істотні умови договору про надання рекламних послуг
Правове регулювання майна, що перебуває у податковій заставі
До питання про поняття і сутність публічно-правових спорів
Транспортні засоби як об'єкти договору прокату транспортного засобу