Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України
Новини
05-02-2018

30.01.2018 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 1 (50) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік. Вихід у світ чергового номера планується наприкінці квітня 2018 року.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

30-11-2017

До 22.12.2017 приймаються статті до № 4 (79) збірника наукових праць за 2017 рік, вихід якого планується у січні-лютому 2018 року.

27-11-2017

Підтверджено включення збірника до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International».

16-11-2017

16.11.2017 побачив світ № 3 (78) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
№ 4 (59). Ч. 2 (2012)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
До уваги авторів
Про правові форми фінансової діяльності держави
Суб'єкти представницьких правовідносин в адміністративному судочинстві
Стратегия запобігання і протидії легалізації злочинних доходів (адміністративно-правовий аспект)
Форми, види та напрями адміністративно-правової протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні
Поняття та види суб'єктів забезпечення прав громадян у податковій сфері: проблеми класифікації
Правові засади діяльності адвокатури України
Сутність та правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ
Зупинка транспортних засобів як захід адміністративно-правового примусу: правове регулювання, підстави та проблеми застосування
Механізм адміністративно-правового регулювання охорони та використання природних ресурсів і об'єктів навколишнього середовища в контексті євроінтеграції України: сучасний стан, проблеми, напрямки модернізації
Сутність та особливості адміністративних судів як складової частини судової системи України
Деякі питання формування інформаційного права
Митне законодавство Європейського Союзу: адміністративно-правова характеристика
Деякі аспекти поняття доказування у сфері проваджень в адміністративних справах
Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект
Деякі проблеми формування в Україні спеціалізованого органу контролю якості лікарських засобів європейського рівня
Процесуальні гарантії прав платників податнків
Особливості адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху на безхазяйних автомобільних дорогах
Фінансові механізми участі публічної адміністрації в адміністративно-господарських відносинах: стан та перспективи розвитку
Програма діяльності Кабінету Міністрів України: правова природа та проблеми реалізації
Взаємодія контролюючих органів державної податкової та митної служб з правоохоронними органами
Система управління органами прокуратури в Україні
Історичний розвиток соціального захисту інвалідів на теренах України в ХVІ-ХХІ ст.
Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян
Функції культури як самостійний об'єкт адміністративно-правового забезпечення з боку держави (на прикладі функцій мистецтва)
Щодо предмета дисциплінарної практики в органах внутрішніх справ
Категорії "земля" та "територія" в контексті правового регулювання зонування земель
Рівні правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ
Землі як об'єкт державно-приватного партнерства в Україні
Сутність та механізм дисциплінарної відповідальності прокурорів
Проблеми вирішення земельних спорів у Криму (1802-1810 рр.)
Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників: порівняльний аналіз норм чинного Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України
Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, нотаріусом
Істотні умови договору про надання рекламних послуг
Правове регулювання майна, що перебуває у податковій заставі
До питання про поняття і сутність публічно-правових спорів
Транспортні засоби як об'єкти договору прокату транспортного засобу