Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
№ 4 (59). Ч. 1 (2012)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
До питання про сутність соціального капітілу правоохоронних органів та правоохоронців: соціологічний аналіз
Статусно-рольові особливості діяльності прямих експертів у рамках соціального діалогу
Університет Донбасу очима студентів (за даними анкетування студентів)
Соціологічний вимір футбольних дербі країн Північної Європи
Методичні аспекти соціологічного вимірювання модальностей страху
Покарання за втручання у діяльність судових органів
Інформаційні ресурси моніторингу протидії злочинності
Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов'язані із заняттям гральним бізнесом
Напрями удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері
Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи стосовно визначення ступеню втрати працездатності відповідно до положень нового КПК України
Місце міжнародно-правової зумовленності заборони небезпечного діяння серед детермінант його криміналізації
Встановлена Конституцією України та практикою Європейського Суду з прав людини презумція свободи в нормах нового КПК України
Дії працівників міліції у разі виникнення окремих надзвичайних подій на території аеропорту
Основні типи корупції в сучасному світі
Завдання та структура підрозділів міліції (поліції) громадської безпеки України та інших країн СНД: порівняльно-правовий аналіз
Правове регулювання режиму у виправно-трудових таборах у процесі ствердження командно-адміністративної системи в СРСР (1929-1938 рр.)
Завершальні стадії кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 рр.
Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти
Умови формування неповнолітнього, який вчиняє насильницький злочин
Шляхи удосконалення законодавчого регулювання діяльності органів внутрішніх справ України в умовах розвитку правової держави
Адресант і адресат як антропосеміотичні чинники права
Взаємодія судів з Кабінетом Міністрів України: деякі теоретичні та практичні питання
Правова природа народовладдя
Зміст принципу рівності в конституційному праві України
Принципи сучасної кримінальної процесуальної політики України
Конструювання кримінально-правових санкцій: прийоми та правила юридичної техніки
Особливості лібертарно-юридичного мислення
Конституційні обов'язки іноземців в Україні
Конвенція ООН з продовольчої допомоги та її роль у боротьбі з голодом
Народовладні інститути у державно-правових поглядах декабристів