Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
Випуск 38 (2007)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
Українське козацтво Лівобережжя: правові засади землеустрою (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)
Правові взаємини північнопричорноморських держав-республік з Римом (друга пол. І ст. до н. е. – третя чверть ІІІ ст. н. е.)
Запровадження інституту земських дільничих начальників в контексті контрреформ 80-90-х рр. ХІХ ст.
Здіснення політики держави на селі НКВС, ВУНК-ДПУ УСРР у 20-х рр. ХХ ст.
Інститут державної служби: деякі історичні питання становлення та розвитку
Громадянство як одна з передумов набуття особою правового статусу державного службовця
Адмінстративно-правова охорона та захист права власності
Деякі проблеми організації співпраці працівників Державтоінспекції і населення та шляхи їх вирішення
Деякі аспекти оптимізації діяльності міліції України в умовах формування правової держави
Основні напрямки удосконалення діяльності служби дільничих інспекторів міліції щодо попередження насильства у сім'ї
Використання натурних колекцій при проведенні попередніх та перевірочних досліджень
Сутність комплексних експертиз у кримінальному судочинстві України
Звільнення від відбування покарання з випробовуванням: окремі аспекти чинної правозастосовчої практики
Примусові слідчі дії в кримінальному судочинстві України
Суспільно небезпечні наслідки неналежного виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя і здоров’я неповнолітніх (ст. 137 КК)
Особливості кваліфікації кримінально карних погроз за законодавством України
Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами. Практика і проблеми
Кримінологічна характеристика працівників органів внутрішніх справ, які вчинили корупційні злочини
Сутність законного представництва у кримінальному судочинстві України
Проблеми соціальної адаптації умовно-достроково звільнених від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми
Щодо визначення предмета вимагання
Геноцид: поняття та ознаки злочину в міжнародномі та національному праві (порівняльний аналіз)
Історико-правовий аспект формування законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
Договір драйвінгу
Щодо сутності та місця принципу автономної волі в міжнародному приватному праві
Про необхідність вдосконалення підходів щодо істотних умов договору у деяких законодавчих актах України
Поняття та юридична характеристика договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком
Встановлення розміру збитків, завданих клієнту неналежним наданням правової допомоги
Дистанційна освіта та дистанційне навчання: співвідношення понять та їх сутність
Службова дисципліна як складова навчання у вищих навчальних закладах системи МВС
Роль соціального моніторингу в забезпеченні взаємодії міліції та громадськості
Вплив традицій на процес реформування ОВС України
Про суб’єктивні фактори, що змінюють зовнішні прояви правопорушень
Гриценко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права: монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 335 с.
До питання про функції прокуратури
Функції суб'єктів загальної компетенції у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави
Роль рецепції римського права у формуванні європейських традицій адміністративного права
Визначення принципу законності діяльності міліції
Поняття особистості в сучасній філософії
Інституціональні проблеми віктимізації
До проблеми систематизації національного законодавства в сфері соціально-правового захисту інвалідів
Деякі правові аспекти визначення поняття «особливо цінні землі»
Правові засоби забезпечення зменшення негативного впливу відпрацьованих газів автомобіля на людину та довкілля
Питання структуризації процедури підготовки управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ
Деякі питання ефективності контрольної діяльності обласних державних адміністрацій
Співвідношення конституційних і адміністративно-правових засад здійснення місцевого самоврядування в Україні
Становлення державного захисту від монополізму в Україні: історико-правовий та порівняльно-правовий аспект
Роль і місце Державної податкової служби у виконанні Державного бюджету по доходах
Система органів контролю за здійсненням автомобільних перевезень