Vasyliev, V. Поняття та види суб’єктів протидії правопорушенням у сфері підприємницької діяльності. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, Vol 81, no 2, Nov. 2018, pp 38-45, doi:10.32631/v.2018.2.03.