Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України
Новини
05-02-2018

30.01.2018 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 1 (50) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік. Вихід у світ чергового номера планується наприкінці квітня 2018 року.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

30-11-2017

До 22.12.2017 приймаються статті до № 4 (79) збірника наукових праць за 2017 рік, вихід якого планується у січні-лютому 2018 року.

27-11-2017

Підтверджено включення збірника до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International».

16-11-2017

16.11.2017 побачив світ № 3 (78) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
Випуск 10 (2000)
Титульний аркуш
Зміст
Конституційний договір: урок компромісу
Конституція України і структура національного законодавства України
Регіональне представництво в умовах українського парламенту
Проблеми перекладу міжнародно-правових документів для України
Ідеї гуманізму в українському праві Київської Русі
«Хліборобські» загони самооборони в охоронній системі останнього українського гетьманату (за матеріалами архівів)
Правове регулювання виробництва алкогольних напоїв в Україні у другій половині XIX ст.
Звітна документація в системі правового регулювання діяльності університетів Російської імперії в другій половині XIX ст.
Програми ресоціалізації жінок-злочинниць: світовий та вітчизняний досвід
Особливості статевих злочинів проти неповнолітніх: спеціальний об'єкт
Особливості класифікації злочинів при наявності помилки
Проблеми застосування законодавства та практики розслідування організованої злочинної діяльності
Виконавче провадження у справах про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією
Характерні риси сучасної організованої злочинностіі
Латентна злочинність: поняття, причини, негативні наслідки
Торговля жінками в Україні: історія та сучасність
Підстави правомірного застосування працівниками міліції вогнепальної зброї
Питання боротьби зі злочинністю та зміцнення равопорядку
Факторинг і форфейтинг: схожість і відмінності
Деякі питання речових прав в Україні
Правова природа договорів інвестиційного характеру
Питання правового регулювання малого підприємництва
Приватна вища школа в системі ринкових відносин
Шляхи удосконалення окремих напрямків діяльності Національного банку України
Фінансово-правове забезпечення касового виконання Державного бюджету
Контрольна діяльність органів державної податкової служби в профілактиці ухилення від сплати податків
Характеристика суб’єктів договірних правовідносин з кредитування житлового будівництва
Зміст та форма договору оренди
Поняття сім’ї в праві
Національна культура юриста
Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології
Взаємодія міліції та населення в охороні громадського порядку
Особливості взаємодії політичного лідера і електорату в суспільстві перехідного типу
Конфликты в органах внутренних дел: проблемы управляемости
Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації
Наступність (сприйняття та запозичення) в праві України: теоретичні аспекти
Поняття і ознаки терористичного акту в кримінальному законодавстві
Теоретичні основи організації аналітичної роботи в органах внутрішніх справ
Поняття «особливих умов» в діяльності органів внутрішніх справ
Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю
Особливості правового регулювання припинення службово-трудових відносин з працівниками ОВС
Об’єкти права державної власності на землю в умовах земельної реформи в Україні: проблеми визначення
Деякі аспекти проблеми юридичного визначення поняття надр
Правовий режим ліцензування користування надрами
Правове регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден
Державне управління відносинами власності в Україні
Деякі проблемні питання проекту Кодексу України про адміністративні проступки
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати митних платежів: сучасний стан законодавства та перспективи розвитку
Правовий та соціальний захист працівників органів внутрішніх справ України: напрями удосконалення законодавства
Принципи дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ України
Надзвичайні ситуації в історичному аспекті
Проблемні аспекти надзвичайних режимів у державному управлінні
Державна інформаційна політика та її правове забезпечення
Деякі питання методології науки управління в ОВС України
Забезпечення особистої безпеки персоналу органів внутрішніх справ: основні підходи
Алгоритми особистої безпеки співробітників органів внутрішніх справ та членів їх сімей
Принципи та функції правового менеджменту податкової міліції