Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
Випуск 7. Ч. 1 (1999)
Титульний аркуш
Зміст
Правовий статус губернаторів у Російський імперії в 50-60-ті рр. XIX ст.
Нагляд за діяльністю земського самоврядування в Росії в кінці XIX – на початку XX ст.
Історичні віхи розвитку самоврядування в Північному Причорномор'ї
Административно-полицейские органы Таврической губернии (численность, состав и размещение)
Російсько-турецькі війни І пол. XIX ст. як фактор впливу на правовий статус представників національних меншин
Государственность, право, мораль: Опыт философского осмысления
К вопросу о первом опыте конституционного строительства в Крыму
Местное самоуправление "Белого" Крыма в 1920 г. : Историко правовой аспект
Конституція Автономної республіки Крим: Політико-правовий аспект інституту територіального устрою України
Из истории конституционного строительства в Крыму (1921-1945 гг.)
Организационно-правовое строение Верховной Рады Автономной Республики Крым
Правовое регулирование земельных отношений в Крыму в период правления П. Н. Врангеля
Северо-Крымская свободная экспериментальная экономическая зона «Сиваш» и ее роль в формировании новой налоговой политики государства
Таврійське мусульманське духівництво у правовому полі Російської імперії (XIX – поч. XX ст.)
Антитеза до легендарної тези про Південь України
Проблеми землекористування у Північному Причорномор'ї та Криму в ХУІІІ–ХІХ ст.
Про «релігійну толерантність» у політиці російського уряду щодо заселення Новоросії у 60–70 рр. XVIII ст. (за матеріалами подорожі Й. А. Гільденштедта)
Судьба Крыма как геополитическая и цивилизационная проблема
Военные поселения в Новороссии и их правовое положение
Приоритеты древнегреческой философской мысли в изучении эстетического
Система правоохоронних органів часів Нової Січі на Півдні України
Печать врангелевского Крыма (по мемуарным материалам)
Поощрительный характер норм, исключающих преступность деяния
Византийский эргастирий IV – IX вв.: виды правоведения
Німецька таємна дипломатія і українсько-кримська митна війна 1918 р.
Міські думи і земства в системі місцевих органів державної влади Півдня України в період революційних змагань 1917-1920 рр.
Реабілітаційні процеси в Запоріжжі (за матеріалами архіву обласного суду)
Експертний лінгвістичний аналіз як елемент нормотворчої діяльності (на матеріалі нормативно-правових актів України та Автономної Республіки Крим)