Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
Випуск 2 (1997)
Основні напрями реформування кадрової політики в органах внутрішніх справ України
Законодавча влада у системі державної влади
Початки конституційного процесу в Україні
Центральна Рада та проблеми українізації
Про місце та роль постійних комісій (комітетів) Верховної Ради України у системі державних органів
Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності
Особливості у порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів
Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи
Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків
Оцінка динаміки розвитку злочинності: інформаційно-аналітичні аспекти
Геополітика і міжнародна злочинність: дослідження проблем превентивних дій
Особистість рецидивіста та деякі проблеми попередження рецидивної злочинності
Перспективи створення та розвитку автоматизованих банків даних, що містять відображення зовнішності
Цивільно-правові засоби превенції злочинів у сфері банківського кредитування
Аналіз передумов і механізмів економічної злочинності
Концептуальні основи створення моделі ефективної зайнятості населення в Україні
Про формування оптимальної організаційної структури управління соціально-економічною системою району
Економіко-правові проблеми інтеграції України у Європейський Союз
Проблеми формування ефективного інвестора в процесі приватизації
Вітання Президента України Л. Д. Кучми учасникам міжнародної науково-практичної конференції «Права людини: міжнародні стандарти і практика їх застосування в Україні»
До питання про управління в правоохоронній діяльності
Питання вдосконалення дисциплінарної відповідальності співробітників органів внутрішніх справ України
Питання корекції окремих видів деструктивної поведінки
Ефективність та якість професійної підготовки молодого слідчого (на прикладі Університету внутрішніх справ)
Криміногенна ситуація великого міста: методика соціологічного вимірювання
Про особливості прояву девіантної поведінки при стані норми та патологічних відхиленнях
В. Пристайко, Ю. Шаповал. Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934. К.: Україна, 1996.
В. А. Греченко. Історія України (Короткий нарис). Харків: Ун-т внутр. справ, 1996.
Поняття безпеки та її забезпечення суб'єктам кримінального процесу
Цілі та завдання дослідчого кримінального процесу
Поняття та види тероризму
Чи можуть бути суспільні відносини об’єктом злочину?
Предмет філософії права: деякі проблеми формування
Деякі теоретичні питання щодо актів застосування права
Обман як спосіб посткримінальної діяльності
Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи
Співвідношення централізованого і договірного регулювання умов праці в ринковій економіці
Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення
Принципи сучасної дидактики та їх використання в процесі викладання криміналістики у вузах МВС України
Критичне мислення як освітня інновація
Розум і довіра: мета критичного мислення і авторитет
Поняття злочинної організації за кримінальним правом України
Конституція України і принципи кримінального судочинства
Об’єкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу