Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України
Новини
05-02-2018

30.01.2018 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 1 (50) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік. Вихід у світ чергового номера планується наприкінці квітня 2018 року.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

30-11-2017

До 22.12.2017 приймаються статті до № 4 (79) збірника наукових праць за 2017 рік, вихід якого планується у січні-лютому 2018 року.

27-11-2017

Підтверджено включення збірника до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International».

16-11-2017

16.11.2017 побачив світ № 3 (78) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
№ 4 (75) (2016)
Титульний аркуш
Зміст
Актуальна інформація для авторів та читачів
References on the articles
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Випускні дані
Удосконалення правового регулювання парламентського контролю за діяльністю Національної гвардії України
Деякі питання визначення сутності державного управління у сфері забезпечення публічного порядку
Взаємодія з громадськими об’єднаннями як принцип діяльності Національної поліції
Напрямки вдосконалення матеріально-фінансового забезпечення діяльності господарських судів
Ефективність функцій адміністративного права
Особливості реалізації адміністративно-правових норм у діяльності Національної поліції України
Сучасний підхід до виокремлення функцій органів Національної поліції України у сфері забезпечення державної інформаційної політики
Оформлення органами поліції матеріалів про адміністративні правопорушення
Банківське регулювання в системі державного управління банківською діяльністю
Адміністративно-правовий механізм запобігання корупції в органах поліції
Напрями покращання нормативного забезпечення психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України
Суб’єктивне сприйняття екзистенційних категорій у часових вимірах
Тимчасовий доступ до речей і документів як одна з основних процесуальних дій, спрямованих на розкриття економічних злочинів: особливості проведення та взаємодії з оперативними підрозділами
Чистки в міліції УСРР у 1920-ті роки
Забезпечення реалізації судом засади доступу до правосуддя стороні захисту
Процесуальні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів стороною захисту
Проблемні питання набуття особою процесуального статусу потерпілого в кримінальному процесі України
Імплементація європейських деонтологічних стандартів професійної діяльності поліцейських у вітчизняне законодавство: до постановки проблеми
Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх
Принципи правоохоронної діяльності Національної поліції України
Етапи інституалізації судових експертиз
Завдання та функції Національної поліції України як складова реалізації її публічно-сервісної діяльності
Об’єктивно протиправне діяння як фактична підстава юридичної відповідальності (аналіз галузевого законодавства)
Права дитини як об’єкт правової охорони держави
Основні напрямки реформування виборчого законодавства України
Основні форми деформації правосвідомості у перехідному українському суспільстві
Юридичний професіоналізм і модерний патріотизм Костя Левицького як джерела державотворчих сил
Правовий статус особи як суб’єкта приватного права
Розпорядження дружиною, чоловіком часткою у праві спільної власності подружжя на нерухоме майно
Житлово-комунальні послуги як об’єкт цивільних прав (правовідносин)