Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України
Новини
05-02-2018

30.01.2018 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 1 (50) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік. Вихід у світ чергового номера планується наприкінці квітня 2018 року.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

30-11-2017

До 22.12.2017 приймаються статті до № 4 (79) збірника наукових праць за 2017 рік, вихід якого планується у січні-лютому 2018 року.

27-11-2017

Підтверджено включення збірника до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International».

16-11-2017

16.11.2017 побачив світ № 3 (78) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

Перша 1234567
№ 3 (66) (2014)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Питання реалізації процесуальних форм діяльності органів виконавчої влади: поняття, види та зміст
Загальний огляд системи повноважень суб’єктів здійснення міграційного контролю в Україні
Поняття і структура адміністративної процесуальної правосуб’єктності
Принципи організації діяльності органів військової прокуратури в Україні
Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації
Адміністративно-правові відносини у сфері функціонування місцевих загальних судів в Україні
Сучасний стан і проблеми вдосконалення законодавства про громадський контроль за використанням та охороною земель
Право на справедливий суд: проблеми та шляхи розв’язання
Функції політико-ідеологічної ідентифікації
Концепція поля та капіталу П. Бурдьє в поясненні феномена маргінальності
Професійне самовизначення студентів – випускників технічного ВНЗ як факт свідомості і поведінки людини на ринку праці (за даними емпіричного дослідження)
Первинна професійна орієнтація молоді: соціально-технологічний аспект
Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності, які вчиняються в районі проведення антитерористичної операції
Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері водокористування
Детермінанти злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинності
Проблематика встановлення об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 137 КК України
Класифікація учасників правовідносин, що виникають під час протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом
Порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства у сфері боротьби із розповсюдженням дитячої порнографії в мережі Інтернет
Місце розвідувального опитування в діяльності підрозділів карного розшуку
Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину
Актуальні проблеми взаємодії оперативних підрозділів та обміну оперативно-розшуковою інформацією під час виявлення та припинення злочинів
Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітнього підозрюваного
Порівняльний аналіз оперативного опитування осіб у різних країнах
Координація слідчої та оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії зайняттю гральним бізнесом в Україні
Окремі аспекти співвідношення норм кримінального процесуального і кримінального права у сучасних умовах застосування положень чинного Кримінального процесуального кодексу України
Шляхи удосконалення юридичних гарантій дотримання трудових прав
Охорона навколишнього природного середовища в Україні: проблеми законодавчого забезпечення
До питання про правовий статус роботодавця як суб’єкта матеріальної відповідальності за трудовим законодавством України
Теоретичні підходи до визначення поняття «юридична відповідальність»
Загальнотеоретична характеристика правового виховання
Правозмінюючі юридичні факти в механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин
Цивільно-правове регулювання відносин з виховання