Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
№ 3 (58) (2012)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Предмет державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України
Особливості доказування в адміністративному судочинстві
Фінансова діяльність державного підприємства: специфіка управління та контролю
Генезис адміністративного провадження у справах про порушення Правил дорожнього руху України
Координація дій суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави: поняття та значення
Сутність переконання як методу адміністративної діяльності міліції
Інститут реєстрації фізичних осіб в Україні: поняття та правові засади
Правова регламентація медичної таємниці
Поняття та види нагляду органів виконавчої влади в сучасних умовах
Елементи юридичного статусу органів конституційної юстиції
Принцип соціальної захищеності державних службовців в ОВС України (адміністративно-правове дослідження)
Норми фінансового права і правова політика їх застосування
Поняття та ознаки системи правоохоронних органів
Особливості адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху
Особливості розмежування повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування
Щодо сутності та необхідності адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні
Класифікація співучасті зі спеціальним суб'єктом: досвід Російської Федерації та Республіки Білорусь
Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за втручання у діяльність судових органів (ХІ-ХІХ ст.)
Міжнародне співробітництво у боротьбі з морським піратством
Працівник органів внутрішніх справ як жертва злочину
Індивідуальні форми участі громадян в охороні громадського порядку на регіональному рівні
Стратегії поліцейського реагування на прояви ксенофобії: міжнародний досвід
Окремі аспекти взаємодії слідчих з оперативними працівниками у розслідуванні тяжких злочинів проти життя і здоров'я особи
Кримінологічні фактори соціальної обумовленності кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей (ст. 173 КК України)
Основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції
Зупинення досудового розслідування у випадку, якщо підозрюваний переховується від органів слідства та суду, в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України
Обставини, що пом'якшують покарання: поняття та ознаки
Дія принципу змагальності у підготовчому судовому провадженні кримінальних справ
Напрями формування методик розслідування злочинів, пов'язаних зі зловживаннями з бюджетними коштами в агропромисловому комплексі
Проблеми інтерпретації та встановлення ознаки "добровільність" при застосуванні заохочувальних норм Особливої частини Кримінального кодексу України
Місце тактичних операцій у системі криміналістики
Провадження в суді присяжних за новим КПК України
Актуальні проблеми реформування досудового слідства у сучасному стані розвитку і удосконалення кримінального процесуального законодавства України
Окремі аспекти прийняття на державну службу
Види процедур проходження служби в органах внутрішніх справ
Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів
Дисциплінарні стягнення як засіб стимулювання праці
Права і обов'язки суб'єктів використання земель морського транспорту
Теоретичні та юридико-технічні проблеми забезпечення міжнародно-правової відповідності кримінального законодавства України
Праовохоронна функція в історії місцевого самоврядування
Становлення та розвиток прокуратури України як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина
Інститут народовладдя у державно-правовому дискурсі
Цивільний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні
База персональних даних як об'єкт цивільних прав