Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
№ 3 (54) (2011)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Спори за участю органів внутрішніх справ, підвідомчі адміністратитвним судам
Представництво прокурором інтересів держави і громадянина в адміністративному процесі
Зміст принципу гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України
Призначення та мета діяльності місцевих державних адміністрацій
Сутність, види надзвичайних ситуацій та місце в них епізоотичних ситуацій
Адміністративно-правові засади діяльності прокуратури в системі державних органів України
Принципи адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян
Реалізація органами прокуратури повноважень у сфері дисциплінарної відповідальності: адміністративно-правовий аспект
Компетенція та повноваження Державної служби охорони при МВС України
Структура адміністративно-правового статусу суб'єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС України
Правове регулювання контролю за діяльністю правоохоронних органів в України: становлення, сучасний стан та шляхи вдосконалення
Адвокатура України в контексті забезпечення конституційного права людини і громадянина на захист і правову допомогу
Визначення поняття предмета податкової застави
Процедури укладення та виконання адміністративних договорів у практиці органів внутрішніх справ
Організація перевірок дотримання податкового законодавства
Поняття "поліція" ("міліція") в адміністративному (поліцейському) праві сучасних держав
Взаємодія міліції з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, державними органами та громадськістю щодо встановлення особи як напрямок ії адміністративної діяльності
Податкове планування: поняття та основні ознаки
"Вузькі місця" шляхів оптимізації взаємодії міліції з органами публічної влади
Студентство як суб'єкт правосвідомості
Психологічна готовність до діяльності оперуповноваженого карного розшуку
Професійний відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ україни яяк запорука кваліфікованої та дієвої правоохоронної системи
Правове регулювання участі України в міротворчих операціях ООН
Щодо предмета експертизи телекомунікаційних систем і засобів
Правове регулювання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку в Україні
Тактичні операції, пов'язані з подоланням протидії розслідуванню
Тактичні дії працівників органів внутрішніх справ у разі ускладнення оперативної обстановки під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Особливості провадження судово-товарознавчих експертиз у суді
Криміналістична класифікація осіб, що вчиняють злочини в бюджетній сфері України
Види кримінального переслідування
Структура інституту попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності
Окремі аспекти співпраці органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо запобігання, припинення й розкриття злочинів
Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на працю
Контрактна форма прийняття на службу в міліцію: теорія та практика
Правові стимули у сфері праці
Принцип законності при здійсненні службової кар'єри в органах внутрішніх справ
Поняття та особливості оплати праці працівників органів внутрішніх справ України
Права і свободи людини та їх обмеження
Основні види кодифікації законодавства України
Форми та методи правового виховання працівників міліції України
Дозвіл і заборона в праві: підтримання балансу
Місце спортивного права в системі публічного права України
Сутність та зміст правоохоронної функції держави
Міжнародно-правові аспекти захисту соціально-економічних прав дітей
Особливості захисту економічних прав жінок в Європейському суді з прав людини
Склад правомірної поведінки особистості, його особливості
Правова природа літературного твору
Особливості правового режиму нерухомості як об'єкта цивільних прав