Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
№ 3 (50) (2010)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Роль правової доктрини у вітчизняній юридичній думці: історико-теоретичний аспект
Історична школа та історичність права
Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання
Удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо охорони навколишнього середовища в умовах інтеграції України в Європейський Союз
Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдум
Поняття законності в адміністративній діяльності ОВС України
Сутність та особливості контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні
Правове регулювання відносин у сфері надання дозвільних послуг
Нормативне забезпечення права громадян на зброю: сучасний стан та перспективи
Суб'єкти адміністративно-правового регулювання паспортно-візового режиму в Україні
Суб'єкти надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку
Поняття та система адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку
Нормативне регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності України
Громадські роботи як вид адміністративного стягнення
Джерела інформації із забезпеченням судово-експертної діяльності
Наркозлочинність молоді в Україні та Німеччині: порівняльно-правовий аналіз
Міжнародні заходи боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет
Проблеми діяльності сил оперативно-розшукової діяльності ОВС у сфері протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних суперечностей
Щодо видів насильницьких злочинів
Кримінологічна класифікація професійної злочинної діяльності
Соціальна обумовленність кримінально-правової заборони безгосподарського використання земель
Діференціація процедури кримінального провадження як чинник гуманізації кримінального судочинства України
Протидія загрозам громадській безпеці під час проведення Євро-2012: погляд на питання
Місце моралі та права в контексті вирішення корпоративних конфліктів
Деякі проблеми припинення договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом
Проблема суб’єктивного права на інформацію в цивільному праві
Право відповідача на визнання позову: цивільний процесуальний аспект
Поняття та зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин
Зозуля І. В. Реформування системи органів внутрішніх справ України: реалії та перспективи : монографія / за ред. О. М. Бандурки
Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні : монографія / О. М. Музичук. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 630 с.
Рішення Європейського суду з прав людини в правових системах України і Російської Федерації: порівняльно-правовий аналіз
Обхід закону як вид зловживання правом
Роль нормативних (бланкетних) емоцій у психологічній теорії права
Основні напрями модернізації державного ладу в монархіях Арабського Сходу
Загальнотеоретичні підходи до розуміння сфери дії трудового права
Безпечні умови праці як визначальна складова концепції гідної праці: постановки проблеми
Локальні норми трудового права у сфері атестації працівників
Правова регламентація процедур проходження служби в органах внутрішніх справ
Структура оплати праці працівників органів внутрішніх справ України
Дисциплінарне провадження щодо суддів: проблеми теорії і практики
Проблеми самовільного зайняття земельної ділянки в контексті орендних відносин
Правові стандарти ЄС у сфері регіонального розвитку
Суддівське самоврядування в Україні та шляхи підвищення його ефективності в умовах судово-правової реформи
Проблема реалізації повноважень Державного казначейства України щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Загальна характеристика форм та засобів ведення інформаційних війн в Україні