Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
Випуск 45 (2009)
Діяльність відомчих вищих навчальних закладів щодо реалізації кадрової політики МВС України
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
Законність у теорії адміністративного права та практиці державного управління в 20-х рр. ХХ ст.
Діяльність Рад України в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (середина 30-х рр. ХХ ст.)
Етапи становлення та розвитку інституту спадкування нерухомого майна в Україні
Уточнення основного завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення
Щодо визначення правового статусу митного перевізника
Зміст адміністративної діяльності ОВС щодо охорони права власності
Загальнотеоретичні проблеми стадійності адміністративних проваджень у справах реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень
Правовий режим дозвільної діяльності ДАІ МВС України
Статус Державної служби охорони при МВС України як носія функцій і повноважень міліції
Злочини ненависті: аналіз поняття та проблеми виявлення
Проблемні питання діяльності органів внутрішніх справ щодо нейтралізації дезінформаційних повідомлень, які дестабілізують громадський порядок та безпеку
Відомості про осіб, яким заподіяно тілесне ушкодження, як елемент оперативно-розшукової характеристики злочинів про умисне заподіяння тілесних ушкоджень
Сутність відповідальності учасників акціонерних правовідносин
Цивільно-правова відповідальність за порушення сторонами умов договору
Договір випробування автомобіля
Анкетне опитування як метод соціологічного дослідження: особливості розгляду в аудиторії
До питання релятивізму девіантної поведінки
Сучасні альтернативні форми шлюбу
Професійна деформація як соціальне явище: теоретичні аспекти дослідження
Теоретико-методологічні підходи до аналізу формування соціальної компетентності у процесі професійної підготовки фахівця
Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні : монографія / Литвинов О. М. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с.
Нульові поняття у чинному законодавстві України: логіко-семантичний аналіз
До проблеми визначення сутності Європейського Союзу
Право на захист як елемент правоохоронного правовідношення
Загальнотеоретична характеристика корупції як соціального і правового явища
Поняття та види загальних принципів інформаційного права України
Відставка службовців правроохоронних органів
Гарантії та види трудових прав жінок при прийнятті на службу в ОВС України
Влада Автономної Республіки Крим як окремий вид публічної влади
Регламентація права на місцеву ініціативу у статутах територіальних громад
Система органів управління закордонними справами України (загальні підходи)
Участь громадськості у правотворчому забезпеченні реалізації культурної функції держави
Правове забезпечення державного контролю у сфері будівництва
Проблеми організаційно-правового забезпечення бюджетного контролю
Суб'єкти управління у сфері поводження з історичними та культурними цінностями: система та повноваження