Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
13-10-2017

09.10.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 3 (78) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується наприкінці жовтня 2017 року. 

15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

Перша 123456
Спецвипуск (2003)
Венедиктов Валентин Семенович : [стислий виклад біографічних даних]
Деякі напрямки методичного забезпечення навчально-виховного процесу в вузах МВС України
Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи
Проблеми підвищення ефективності діяльності співробітників органів внутрішніх справ
Напрямки вдосконалення соціально-правового захисту працівників ОВС
Проблеми змістовності освіти в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС України
Проблеми кодифікації трудового законодавства та розвитку науки трудового права України
Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу в ОВС України
Правова природа та поняття морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС
До проблеми кадрового та науково-методичного забезпечення протидії торгівлі людьми та захисту учасників кримінального судочинства
Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України
До проблеми вузівської підготовки персоналу для ОВС України
Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України
Освіта як основний фактор демократизації суспільства і держави
Десятиріччя університетської науки: здобутки та перспективи
Соціально-правове забезпечення безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України
Концептуальні підходи до кодифікації трудового законодавства України
До проблеми забезпечення законності в діяльності працівників органів внутрішніх справ
До трудового статусу неповнолітніх в Україні: стан та юридичні гарантії
Юридичні гарантії при проходженні служби в ОВС України: теоретичний аспект
Щодо змісту функцій юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України
Правове стимулювання правомірної службово-трудової поведінки працівників ОВС
Правоохоронні технології як об’єкт інноваційної діяльності
Титульний аркуш
Зміст
Правові питання проходження служби та соціально-правового захисту працівників ОВС
Правові питання юридичної природи контракту як підстави для виникнення службово-трудових відносин