Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, доцент
Новини
15-06-2017

15.06.2017 побачив світ № 2 (77) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

14-05-2017

Побачив світ № 1 (76) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2017 рік.

21-02-2017

21.02.2017 побачив світ № 4 (75) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

31-01-2017

До 20.03.2017 приймаються статті до чергового номера збірника (нетаємного), вихід якого планується у квітні.

17-10-2016

17.10.2016 побачив світ № 3 (74) за 2016 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

 

Перша 123456
Випуск 21. Ч. 2 (2003)
Яким бути Статуту бойової служби органів внутрішніх справ України?
Концепція захисту прав і свобод людини в адміністративно-юрисдикційній діяльності мілиції
Місце та роль прокуратури в системі державної влади
Перспективи здійснення судової реформи в Україні
Нормативно-правове забезпечення державної політики стосовно жінок у сфері зайнятості та його відповідність сучасним вимогам
Про розуміння сутності та системи принципів провадження в справах про адміністративні правопорушення
Деякі проблемні питання щодо припинення суб'єктивних прав на об'єкти інтелектуальної власності
Про деякі особливості застосування поняття сильного душевного хвилювання в законодавстві, теорії та судовій практиці
Концепція боротьби з податковою та кредитно-фінансовою злочинністю як правовий захід спеціально-кримінологічного попередження злочинності в Україні
Проблеми класифікації зброї
О необходимости правового мониторинга действующего законодательства
Поняття та особливості адміністративної відповідальності у сфері земельних відносин
Особливості адміністративної відповідальності у сфері митної справи
О принципах современного гражданского права
Судовий контроль за арбітражними рішеннями у міжнародному цивільному процесі
К вопросу о "белых пятнах" в курсе истории государства и права Украины
Практика впровадження радянського законодавства про релігійні культи у другій половині 50-х рр. ХХ ст. (на матеріалі православної церкви в Донецькому регіоні)
Предпосылки и факторы возникновения политико-правовых идей в сфере уголовного наказания в Украине в последней четверти XVIII в.
Причини депортацій народів СРСР як об'єкт історико-правового дослідження
Кадри податкових органів УСРР у роки НЕПу
Охорона праці і техніка безпеки в промісловості України в роки нової економічної політики (1921-1929 рр.)
Правові засади прямого оподаткування в УСРР у роки НЕПу
Проблема смертной казни в работах А.Ф. Кистяковского
Поняття диференціації правового регулювання в сфері державної служби України
Підстави для класифікації юридичних гарантій у трудовому праві України
Підстави виникнення суб'єктивного права на моральне і матеріальне стимулювання працівників ОВС
Окремі організаційно-правові проблеми охорони озонового шару
Соціум злочинців: системно-структурні характеристики
Застосування соціологічних досліджень у вивченні латентних процесів незаконного обігу наркотиків
Використання методу нестандартного інтерв'ю в оцінці взаємодії міліції та населення (на прикладі експеременту "Introducing Community Policing in Ukraine" в Комінтернівському районі м. Харкова і Дергачовському районі Харківської області)
Освіта як основний фактор демократизації суспільства і держави
Актуальні питання лінгвістичної підготовки майбутніх правоохоронців
Системный подход к организации управления факультетом (на примере Крымского юридического института Национального университета внутренних дел)
Загальні питання характеристики відомчих закладів освіти МВС України
Особливості правового регулювання проходження практики та стажування в підрозділах ОВС
Правовий статус суб'єктів навчально-виховного процесу початкової професійної підготовки
Деякі позитивні аспекти використання модульного принципу навчання іноземній мові студентів Луганської академії внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України й ВНЗ системи МВС
Нормативно-правове забезпечення управління післядипломною освітою як засіб вирішення важливої соціальної проблеми - професіаналізму працюючих
Процесуальні та правові особливості механізму затримки особи по підозрі в скоєні злочину
Організаційно-правові проблеми здійснення податкового контролю в Україні
Мовна підготовка - невід'ємна складова частина фахової підготовки юриста
Управління та організація, як складової частини процесу забезпечення безпеки дорожнього руху